Direct naar hoofdmenu / zoekveld

B

 • Basisscholen
  14 december 2017
  Een overzicht van de scholen op het grondgebied Stabroek vindt u op de onderwijspagina.
 • Begraafplaatsen
  04 juni 2013
  Informatie over graf- en nisconcessies, naamplaatjes voor de strooiweiden, gebruik van de rouwkamer en de beheersreglementen vindt u op de pagina van de dienst begraafplaatsen.
 • Begroting
  De begroting is de raming van alle ontvangsten en uitgaven van een gemeente voor één dienstjaar.
 • Beheersorgaan POB Stabroek
  08 november 2011
 • Bekers en herinneringen sportcompetities
  08 november 2011
  Erkende sportverenigingen kunnen aan de sportdienst bekers en herinneringen aanvragen voor de deelnemers aan een sportactiviteit.
 • Bekendmakingen
  De openbare onderzoeken van milieuvergunningsaanvragen, bouwaanvragen, ruimtelijke planning worden ter kennis gebracht van het grote publiek. Ook verkeersingrepen en openbare werken moeten gekend zijn.
 • Belastingsreglementen
  06 februari 2018
  Een overzicht van de belastings- en retributiereglementen vindt u op de financiële pagina.
 • Beleidsplannen
  Uitvoeringsplannen van het college van burgemeester en schepenen voor de beleidsbevoegdheden.
 • Bewijs van goed gedrag en zeden
  18 juli 2017
  Er bestaan verschillende modellen van een uittreksel uit het strafregister, al naargelang het doel waarvoor u het uittreksel nodig heeft.
  Meer info vindt u bij het strafregister.
 • Bladkorven
  29 november 2012
  De inwoners kunnen van 1 oktober tot 15 januari een bladkorf plaatsen.
 • Bibliotheek
  13 februari 2018
  Stabroek heeft een hoofdbibliotheek in de Smoutakker te Stabroek en een filiaal in de Witvenstraat te Hoevenen.
 • Bingo- of kienvergunning
  08 november 2011
 • Bodemattesten OVAM
  07 februari 2018
 • Bouwen en wonen
  08 november 2011
  Het thema bouwen en wonen komt uitgebereid aan bod in de betrokken rubriek. Het geeft een concrete leidraad aan al wie van plan is binnenkort te bouwen of te verbouwen, een premie aan te vragen. Raadpleeg de thema's of ga eens langs op de urbanisatiedienst.
 • Bouwovertredingen
  01 februari 2018
  Elk perceel grond heeft een bepaalde bestemming, vastgelegd in diverse ruimtelijke plannen.
  Ook de procedure om te bouwen en te verbouwen dient strikt gevolgd te worden. Van deze voorschriften kan in principe niet afgeweken worden anders bega je een bouwovertreding.
 • Brandpreventieadvies meergezinswoningen
  08 november 2011
 • Brandveiligheid controle
  13 november 2017 12:49
  De gemeente Stabroek wordt beschermd door de brandweer Kapellen, als onderdeel van de brandweerzone Rand. Dit omvat niet alleen de brandbescherming, maar ook de wettelijke controles op brandveiligheid in scholen, kinderopvang, rusthuizen, ...
  Voor alle informatie en aanvraagmodaliteiten kan u terecht op de website van de brandweerzone Rand.
 • Brandweer
  30 januari 2018
  De gemeente Stabroek wordt beschermd door brandweerzone Rand, post Kapellen.
  Alleen brandweertussenkomsten ter bestrijding van brand of ter beveiliging van mensen, dieren, goederen worden zonder kosten uitgevoerd. Voor andere interventies is een vergoeding of retributie vastgesteld. U vindt de betrokken info op de hulpdiensten pagina.
 • Briefwisseling
  30 september 2016
 • Bronbemaling
  29 september 2016
 • Burenproblemen
  08 november 2011 10:10
  Regelmatig krijgt het gemeentebestuur inwoners over de vloer die een probleem hebben met een buur. Het gemeentebestuur heeft hier geen bevoegdheden. Steeds raden we aan samen naar een oplossing te zoeken. Als men daar niet in slaagt, kan men een beroep doen op de vrederechter. Hij is bevoegd voor problemen die verband houden met huisvesting en burenproblemen.
  Het bevoegd vredegerecht voor de gemeente Stabroek is het vredegerecht van het 11de kanton, Noorderlaan 117 te 2030 Antwerpen. T 03 641 68 20 - F 03 646 39 74.

AANVERWANTE INFO


Zoeken