Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Terug naar overzicht A tot Z

Bingo- of kienvergunning

Plaatselijke verenigingen die een bingo- of kienspel willen organiseren op het grondgebied van de gemeente Stabroek moeten hiervoor eerst schriftelijk toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 99 te Stabroek. Een elektronische aanvraag vindt u in het e-loket, in de rubriek bestuur.

 

Deze loterij wordt enkel toegelaten als de opbrengst bestemd is voor een doel van algemeen nut. Commerciële organisaties of particulieren kunnen geen toelating bekome

 

In de aanvraag wordt vermeld: naam van de organisator, datum, uur en plaats van het kienspel, geraamde inkomsten en het doel van de opbrengst.

De aanvraag moet 4 weken voor de uitvoeringsdatum ingediend worden bij het gemeentebestuur.

Er mogen maximaal 4 bingo- of kienspelen per jaar worden ingericht.

Er mag geen reclame gemaakt worden voor de prijzen die men kan winnen bij het kienspel.

AANVERWANTE INFO


Zoeken