Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Gemeentelijk Onderwijs

Gemeentelijk Onderwijs

Bekendmakingen en mededelingen van algemeen belang over de wettelijke formaliteiten voor het gemeentelijke onderwijs.

 

Algemeen

Gemeentelijke basisschool De Rekke

E. de Beukelaerlaan 2 - 2940 HOEVENEN 

T 03 665 35 44 - F 03 605 61 37 - M gbsderekke@stabroek.be 

Website: http://www.derekke.be/

 

De gemeenteschool heeft een kleuterafdeling en een lagere afdeling. Meer info vindt u op de eigen website.

De voor- en naschoolse opvang wordt gecoördineerd door de gemeentelijke dienst buitenschoolse kinderopvang.

 

Bekendmaking/Medelingen

Het decreet inschrijvingsrecht stelt dat alle scholen hun capaciteit moeten vastleggen voor de inschrijvingsperiode  voor het schooljaar 2018-2019.

 

In de kleuterschool worden de volgende plaatsen voorzien:

-      voor kinderen geboren in 2013: 64 plaatsen

-      voor kinderen geboren in 2014: 61 plaatsen

-      voor kinderen geboren in 2015: 51 plaatsen

-      voor kinderen geboren in 2016: 64 plaatsen

 

In de lagere school worden de volgende plaatsen voorzien:

-      1ste leerjaar: 72 plaatsen

-      2de leerjaar: 72 plaatsen

-      3de leerjaar: 48 plaatsen

-      4de leerjaar: 60 plaatsen

-      5de leerjaar: 48 plaatsen

-      6de leerjaar: 48 plaatsen

 

Deze getallen worden bepaald om het pedagogisch comfort van de kinderen te garanderen. Er wordt gestreefd naar klasgroepen van 24 kinderen.

 

Wat betekent dit nu concreet ?

Rekening houdend met de voorrangsgerechtigde groepen (broers of zussen, stiefbroers of -zussen, kinderen personeel) mogen zij inschrijven vanaf maandag 8 januari 2018

De overgangsperiode voor deze groep loopt tot en met vrijdag 2 februari 2018

Vanaf maandag 5 maart 2018 start de vrije inschrijvingsperiode. De inschrijvingen zullen steeds chronologisch gebeuren in het inschrijvingsregister.

In uitzonderlijke gevallen is er overcapaciteit mogelijk zoals dit in de regelgeving is terug te vinden.

Bij inschrijving zal de status van inschrijving steeds worden meegedeeld : gerealiseerd, gerealiseerd onder ontbindende voorwaarde, niet-gerealiseerd.

Men gaat steeds akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.

De inschrijving gebeurt tijdens de schooluren.

 

Beschikbaarheid voor de eerste periode vanaf maandag 5 maart 2018:

 

Voor de kleuterschool:

-      Geboortejaar 2013: nog 6 plaatsen

-      Geboortejaar 2014: nog 8 plaatsen

-      Geboortejaar 2015: nog 2 plaatsen

-      Geboortejaar 2016: nog 47 plaatsen

 

Voor de lagere school:

-      1ste leerjaar: nog 22 plaatsen

-      2de leerjaar: nog 9 plaatsen

-      3de leerjaar: nog 0 plaatsen

-      4de leerjaar: nog 1 plaatsen

-      5de leerjaar: nog 11 plaatsen

-      6de leerjaar: nog 1 plaatsen

 

Het aantal vrije plaatsen voor de tweede inschrijvingsperiode wordt opnieuw bekend gemaakt vanaf woensdag 9 februari 2018 op de website van de school en de gemeente.

 

Indien u bijkomende informatie wenst, kan u steeds terecht bij de directie, Eduard de Beukelaerlaan 2 te Hoevenen, T 03 665 35 44 / gbsderekke@stabroek.be of http://www.derekke.be/

 

Schoolreglement gemeentelijk basisonderwijs

Het schoolreglement legt een aantal rechten en plichten vast. Het vormt één geheel met het pedagogisch project van de school. De ouders ondertekenen het schoolreglement met inbegrip van de afsprakennota én het pedagogisch project van de school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.

Het schoolreglement wordt door de directeur voorafgaand aan elke inschrijving  schriftelijk of elektronisch (schoolwebsite, e-mail, …) aan de ouders ter beschikking gesteld. Er treden uiteraard wijzigingen op. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert de directeur de ouders schriftelijk of via elektronische drager.

De actuele versie van het schoolreglement wordt ook hier beschikbaar gesteld (zie de subrubriek rechterkant van het scherm 'aanverwante info').

AANVERWANTE INFO


Zoeken