Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Milieuvergunningen

Milieuvergunningen

Bekendmakingen van de openbare onderzoeken inzake milieuvergunningen of andere wettelijke milieukwesties.

Bekendmaking van een beslissing van een milieuvergunningsaanvraag klasse 1

 

De beslissing kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek (30 dagen) zonder formaliteiten worden ingekeken op het gemeentehuis, milieudienst (2de verdieping).

Bezwaren of opmerkingen over de beslissing moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen vóór het einde van de periode van openbaarmaking.

 

Bekendmaking van een beslissing over een milieuvergunningsaanvraag Vlarem klasse 1

Dossiernummer 20170012

Voorwerp aanvraag:  het hernieuwen van een vergunning voor een bestaande inrichting; de verandering door wijziging van een inrichting;

Onderwerp aanvraag: mlkveebedrijf: hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding, omvattende:

-          Opslag van 1.400 liter olie in vaten (6.4.1)

-          Verdeelslang voor brandstoffen en brandbare vloeistoffen (6.5.1)

-          Stallen met plaatsen voor 269 runderen, waarvan 141 melkkoeien, 12 stuks > 2 jaar, 66 stuks 1-2 jaar en 50 stuks < 1 jaar (9.4.3.c.2)

-          Het stallen van 45 bedrijfsvoertuigen (15.1.2)

-          Een koelinstallatie met geïnstalleerde drijfkracht van 6kW (16.3.1.1)

-          De opslag van max. 16,66 ton mazout in een bovengrondse tank van 20.000 liter (17.3.2.1.1.1.b)

-          De opslag van max. 1.700 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4)

-          De opslag van 3.080 m³ mest (28.2.c.1)

-          De opslag van 14,42 ton (14.000 liter) melk (45.4.e.1)

-          Een tijdelijke bronbemaling met een max. debiet van 30.000 m³/jaar (53.2.2.a)

-          Een grondwaterwinning op een diepte van 66 meter met een max. debiet van 18 m³/dag en 5.750 m³/jaar (53.8.2)

Adres inrichting: 's Hertogendijk 174 te 2940 Stabroek

Kadasternummer:  2e afdeling, sectie I, perceel 2E, 2F, 4C

Meer informatie over dit besluit bij de milieudienst van de Gemeente Stabroek,  Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek.

Tel. en e-mailadres 03 210 11 50 – milieudienst@stabroek.be

Het besluit ligt gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst. Van 22 april 2018 tot en met 21 mei 2018, onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur.

Gedurende die periode kan er beroep ingediend worden tegen de beslissing, bij de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu.

AANVERWANTE INFO

Het object kan niet worden opgehaald (statement)

Zoeken