Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Milieuvergunningsaanvragen

Milieuvergunningsaanvragen

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning.

 

Het bestuur van Stabroek deelt mee dat door De Polderse Zaadhandel, Ettenhoven 113 te 2940 Stabroek een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Ettenhoven 113 te 2940 Stabroek, en met als kadastrale ligging Afdeling 11020, sectie K, perceel 8C

 

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
3.4.1.a / 5.3 / 15.1.1 / 15.4.2.a / 16.8.1 / 16.7.2 / 17.1.1.1 / 17.3.6.1.b / 17.3.9.1 /17.4 / 28.1.e / 28.1.f.2 / 43.1.2.b / 45.13.d.1.b / 45.14.3

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/12/2018 tot en met 09/01/2019.

 

Reden openbaar onderzoek:
Omgevingsvergunningsaanvraag van een ingedeelde inrichting klasse 2.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 09/01/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket, www.omgevingsloket.be of op de dienst omgeving van de gemeente Stabroek.

 

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket, www.omgevingsloket.be indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Stabroek.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018035679 of volg deze link
Referentie gemeente: 2018/00171
Projectnaam omgevingsloket: Polderse Zaadhandel - Hernieuwing 2018 - (duplicaat van 2018000161)
Projectnaam gemeente: Polderse Zaadhandel - Hernieuwing 2018 - (duplicaat van 2018000161)
Ligging: Ettenhoven 113 te 2940 Stabroek; Afdeling 11020, sectie K, perceel 8C

 

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken