Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Milieuvergunningsaanvragen

Milieuvergunningsaanvragen

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning.

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018042043

Referentie gemeente: 2018/00070

Projectnaam omgevingsloket: duplicaat van 2018028057

PProjectnaam gemeente: Duplicaat van 2018028057

Ligging: Driehoek 64 te 2940 Stabroek, Afdeling 11044, sectie B, perceel 189A4

 

Het bestuur van de gemeente Stabroek deelt mee dat door Bruynseels Petroleum, Driehoek 64 te Stabroek, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Driehoek 64 te 2940 Stabroek, en met als kadastrale ligging Afdeling 11044, sectie B, perceel 189A4

 

Het betreft een aanvraag tot wijziging van de huidige milieuvergunning.

Dossiernummer: duplicaat van 2018028057.

 

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 3.4.2/ 6.2.1.a/ 6.4.1/ 6.5.3/ 15.1.1/ 17.1.2.1.3/ 17.3.2.1.1.2/ 17.3.2.1.2.2/ 17.3.2.2.2.b/ 29.5.2.1.b

 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/05/2018 tot en met 27/06/2018.

 

Reden openbaar onderzoek:

Bij de omgevingsvergunningaanvraag betreffende de hernieuwing en verandering van een bestaande ingedeelde inrichting klasse 1 (tankstation), dient een openbaar onderzoek georganiseerd te worden.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27/06/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket, www.omgevingsloket.be of op de dienst omgeving van de gemeente Stabroek.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket, www.omgevingsloket.be indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Stabroek.

 

 

AANVERWANTE INFO

Het object kan niet worden opgehaald (statement)

Zoeken