Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

De startnota en procesnota van het GRUP Uitbreiding van het bedrijf Aertssen ligt ter inzage op de urbanisatiedienst van 13 februari t.e.m. 13 april 2018.
Het publiek participatiemoment gaat door op donderdag 15 maart 2018 van 16u00 tot 19u00 in de raadzaal van het gemeentehuis.

Bekendmaking gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP's)

Het ontwerp van een GRUP ligt tijdens de periode van het openbaar onderzoek (60 dagen) ter inzage op de dienst urbanisatie tijdens de normale openingsuren.

Eventuele bezwaren, opmerkingen of adviezen over een GRUP moeten schriftelijk toekomen per aangetekend schrijven of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs, p/a gemeentehuis, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek.

 

GRUP uitbreiding bedrijf Aertssen.

 

In toepassing van artikel 2.2.7 §1 3° vraagt de Vlaamse regering het college haar advies over de uitbreidingsplannen van het bedrijf Aertssen.

De startnota en procesnota van het GRUP Uitbreiding historisch gegroeid bedrijf Aertssen ligt ter inzage op onze dienst van 13 februari t.e.m. 13 april 2018.

 

Het publiek participatiemoment gaat door op donderdag 15 maart 2018 van 16u00 tot 19u00 in onze raadzaal.

 

Alle informatie over het plan, bijhorende documenten en het planproces vindt u ook terug op www.omgevingvlaanderen.be/grup .

 

 

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken