Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Wegenwerken

Wegenwerken

Volg hier de actuele planning en vorderingen van onze wegenwerken.

Werken in uitvoering

De tabel geeft een opsomming en kleine beschrijving van geplande werken die enige omvang hebben en tijdelijk hinder zullen veroorzaken in de betrokken straat. Dit is geen volledig beeld van de werken.

Wilt u gebreken aan de openbare weg of andere ongemakken signaleren, gebruik de meldingskaart.

 

Wegenwerken op kaart, ga naar GEOpunt Vlaanderen/Stabroek en navigeer in de rechterbalk naar 'hinder in kaart'

 

AARD WERKEN

START EN EINDE

HINDER EN BIJZONDERHEDEN

Beukenlaan

 

 

Rioleringswerken gestart op 25/02/2019

Voorlopige verkeersmaatregelen blijven behouden: Lindenlaan afgesloten. Omleiding voor plaatselijk verkeer.

Projectdossier 

Platanenlaan

Nutswerken gestart

zie hierboven

Dennenlaan+Wilgenlaan(deel)

Nutswerken en rioleringswerken in 2020

zie hierboven

Rioolaansluiting Driehoek

UITGEVOERD

Het rijvak richting Stabroek wordt ingenomen voor de rioolaansluiting. Verkeersregeling met voorrangsborden. Fietsers op de rijbaan. Sterke hinder.

Uitfrezen wortelgroei in riolering Steenlandlaan

 

 

UITGEVOERD

Geen impact op de verkeerssituatie.

Bewoners Neerhoevelaan dienen voorzorgen te nemen: afsluiten toiletten met bijhorende stop, een doekje of dweil + het deksel neer te leggen en een gewicht op het gesloten deksel te plaatsen, bijvoorbeeld een met water gevulde emmer. Toiletgebruik indien mogelijk vermijden en was- of vaatwasmachine niet aan te zetten tijdens de werkzaamheden.

 

Eventueel kan tijdelijk geurhinder ontstaan doordat de geurafsluiters (sifons) van de leidingen door de spoeling worden leeggezogen.  Achteraf volstaat het om de kranen even te laten lopen zodat de sifons weer gevuld worden.

 

Heraanleg voetpaden Geelvinckstraat, Sint Catharinastraat en Parklaan

ATF startte op 5 februari met de werken in de Geelvinckstraat
• Geelvinckstraat: werken afgelopen 

• Sint Catharinastraat : werken afgelopen 

• Parklaan: werken afgelopen

UITGEVOERD

Verkeersafwikkeling:

Hinder in de werfzones.

Tijdens de werken is parkeren niet mogelijkheid in de fases waar ATF aan het werk is. Er zal in de werkzone een parkeerverbod worden geplaatst.

 

 

 

Rioleringsproject Dorpsstraat/Laageind-fase 2 gewestweg N111

Nutswerken vermoedelijk september2019, rioleringswerken najaar 2019

 Alle info op de website van wegen en verkeer

Asfaltherstelling in Witvenstraat

UITGEVOERD

 

Rioleringswerken Veldstraat, Jan Matstraat, Moretuslei

UITGEVOERD, met uitzondering van het stuk tussen Moretuslei en Klein Lepelstraat waar er nog herstellingswerken plaatsvinden.

Timing laatste asfalteringswerken moet nog ingepland worden. 

Snoeiwerken platanen in Plantinlaan

UITGEVOERD

 

Asfaltherstelling: aanzet Molenstraat, aanzet Pauwelsdreef + aanzet Hooghuisstraat

UITGEVOERD

 

Verwijderen beplanting perken 's Hertogendijk deel tussen Ettenhoven en Grote Molenweg

UITGEVOERD

 

Hoogeind: vernieuwen toplaag asfalt

UITGEVOERD

 

Lepelstraat-Oude Ertbrandstraat (gedeelte): rioleringsproject

UITGEVOERD  

Neerhoevelaan: herstelling riolering, rijweg en heraanleg voetpad

UITGEVOERD

 

Van Aerdensteegje: aanleg wegverharding aan kant Dorpsstraat

UITGEVOERD

 

Hoogeind/N111: rioleringsproject

UITGEVOERD

 

Krekelberg/Eikenlaan: rioleringsproject

UITGEVOERD

 

 

Geplande werken van Eandis in jouw buurt? Raadpleeg de Eandis website.

AANVERWANTE INFO


Zoeken