Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Wegenwerken

Wegenwerken

Volg hier de actuele planning en vorderingen van onze wegenwerken.

Werken in uitvoering

De tabel geeft een opsomming en kleine beschrijving van geplande werken die enige omvang hebben en tijdelijk hinder zullen veroorzaken in de betrokken straat.

Wilt u gebreken aan de openbare weg of andere ongemakken signaleren, gebruik de meldingskaart.

 

AARD WERKEN

START EN EINDE

HINDER EN BIJZONDERHEDEN

Kerkstraat/Ed. de Beukelaerlaan: aanleg en uitbreiding wegen in functie van verkaveling Schoem

 31/7 - 31/10/2018

Parkeerhinder: parking sociaal huis gedeeltelijk niet beschikbaar, parkeeralternatieven op de sportvelden Blokwegvelden in de Kerkstraat of aan de school.

Parking inclusief de fietsstalling achter het Sociaal Huis blijft beschikbaar voor bezoekers tot 14 september 2018. De verharde parkeerzone in steenslag aan de Kerkstraat blijft nog beschikbaar tot 17 augustus 2018.

 

 

Grote Molenweg/Kan. Van Tichelenlaan: uitbreiding water en gasnet Infrax

 20/08-21/09/2018

 Hinder voor voetgangers

Buxuslaan: uitbreiding water en gasnet Infrax

 20/08-21/09/2018

 Hinder voor voetgangers

Beukenlaan: rioleringsprobleem

Er zijn ernstige rioleringsproblemen in Beukenlaan, in het deel  vanaf huisnummer 48 tot net voorbij de Lindelaan. De problematiek is zodanig verslechterd dat er een groter risico op verzakkingen is ontstaan, waardoor uit veiligheidsoverweging het kruispunt met Lindenlaan buiten dienst moest gesteld worden. In het betrokken deel van Beukenlaan werd een parkeerverbod ingesteld. Deze veiligheidsmaatregelen werden vrijdagavond nog getroffen, alsook werd de opritten in dit deel van rijplaten voorzien.

Er waren hier al rioleringswerken gepland in het najaar van 2018. Voorbereidingen worden nu getroffen om deze werken te bespoedigen, zoniet wordt een tijdelijke oplossing uitgewerkt dat een oplossing kan bieden tot de start van de werken. 

 

Het bestek voor het rioleringsproject Beukenlaan-Platanenlaan werd ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2018. De raming bedraagt € 3.435.247,50 excl. btw of € 4.156.649,48 incl. 21% btw. Aquafin zal het project aanbesteden en in uitvoering brengen in het najaar 2018.

 

 

najaar 2018 

Voorlopige maatregel: Lindenlaan afgesloten. Omleiding voor plaatselijk verkeer. 

Rioolaansluiting Driehoek

UITGEVOERD

Het rijvak richting Stabroek wordt ingenomen voor de rioolaansluiting. Verkeersregeling met voorrangsborden. Fietsers op de rijbaan. Sterke hinder.

Uitfrezen wortelgroei in riolering Steenlandlaan

 

 

UITGEVOERD

Geen impact op de verkeerssituatie.

Bewoners Neerhoevelaan dienen voorzorgen te nemen: afsluiten toiletten met bijhorende stop, een doekje of dweil + het deksel neer te leggen en een gewicht op het gesloten deksel te plaatsen, bijvoorbeeld een met water gevulde emmer. Toiletgebruik indien mogelijk vermijden en was- of vaatwasmachine niet aan te zetten tijdens de werkzaamheden.

 

Eventueel kan tijdelijk geurhinder ontstaan doordat de geurafsluiters (sifons) van de leidingen door de spoeling worden leeggezogen.  Achteraf volstaat het om de kranen even te laten lopen zodat de sifons weer gevuld worden.

 

Heraanleg voetpaden Geelvinckstraat, Sint Catharinastraat en Parklaan

ATF startte op 5 februari met de werken in de Geelvinckstraat
• Geelvinckstraat: werken afgelopen 

• Sint Catharinastraat : werken afgelopen 

• Parklaan: werken afgelopen

UITGEVOERD

Verkeersafwikkeling:

Hinder in de werfzones.

Tijdens de werken is parkeren niet mogelijkheid in de fases waar ATF aan het werk is. Er zal in de werkzone een parkeerverbod worden geplaatst.

 

 

 

Rioleringsproject Dorpsstraat/Laageind-fase 2 gewestweg N111

Nutswerken vermoedelijk najaar 2018, rioleringswerken voorjaar 2019

 Alle info op de website van wegen en verkeer

Asfaltherstelling in Witvenstraat

UITGEVOERD

 

Rioleringswerken Veldstraat, Jan Matstraat, Moretuslei

vanaf januari 2018 tot januari 2019

geen doorgang mogelijk voor het doorgaand verkeer

Snoeiwerken platanen in Plantinlaan

UITGEVOERD

 

Asfaltherstelling: aanzet Molenstraat, aanzet Pauwelsdreef + aanzet Hooghuisstraat

UITGEVOERD

 

Verwijderen beplanting perken 's Hertogendijk deel tussen Ettenhoven en Grote Molenweg

UITGEVOERD

 

Hoogeind: vernieuwen toplaag asfalt

UITGEVOERD

 

Lepelstraat-Oude Ertbrandstraat (gedeelte): rioleringsproject

UITGEVOERD  

Neerhoevelaan: herstelling riolering, rijweg en heraanleg voetpad

UITGEVOERD

 

Van Aerdensteegje: aanleg wegverharding aan kant Dorpsstraat

UITGEVOERD

 

Hoogeind/N111: rioleringsproject

UITGEVOERD

 

Krekelberg/Eikenlaan: rioleringsproject

UITGEVOERD

 

 

Geplande werken van Eandis in jouw buurt? Raadpleeg de Eandis website.

AANVERWANTE INFO


Zoeken