Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Wegenwerken

Wegenwerken

Volg hier de actuele planning en vorderingen van onze wegenwerken.

Werken in uitvoering

De tabel geeft een opsomming en kleine beschrijving van geplande werken die enige omvang hebben en tijdelijk hinder zullen veroorzaken in de betrokken straat.

Wilt u gebreken aan de openbare weg of andere ongemakken signaleren, gebruik de meldingskaart.

 

 

AARD WERKEN

START EN EINDE

HINDER EN BIJZONDERHEDEN

 Asfalteringswerken Hoge Weg zie rubriek verkeershinder

 

 

Heraanleg voetpaden Geelvinckstraat, Sint Catharinastraat en Parklaan

ATF startte op 5 februari met de werken in de Geelvinckstraat
• Geelvinckstraat: werken afgelopen 

• Sint Catharinastraat : in uitvoering vanaf 2 april
- Fase I onpare zijde tussen Kan. Van Tichelenlaan en Binnenpad 7-3 t/m 20-3
- Fase II pare zijde tussen Kan. Van Tichelenlaan en Binnenpad 14-3 t/m 20-3
- Fase III onpare zijde tussen Binnenpad en de Dorpstraat 19-3 t/m 30-3
- Fase IV pare zijde tussen Binnenpad en de Dorpstraat 27-3 t/m 13-4

 

• Parklaan
- Start 16 april 2018

 5/02-27/04/2018

Verkeersafwikkeling:

Hinder in de werfzones.

Tijdens de werken is parkeren niet mogelijkheid in de fases waar ATF aan het werk is. Er zal in de werkzone een parkeerverbod worden geplaatst.

 

Planning onder voorbehoud van de weersomstandigheden, wijzigingen mogelijk.

Beukenlaan: rioleringsprobleem

Er zijn ernstige rioleringsproblemen in Beukenlaan, in het deel  vanaf huisnummer 48 tot net voorbij de Lindelaan. De problematiek is zodanig verslechterd dat er een groter risico op verzakkingen is ontstaan, waardoor uit veiligheidsoverweging het kruispunt met Lindenlaan buiten dienst moest gesteld worden. In het betrokken deel van Beukenlaan werd een parkeerverbod ingesteld. Deze veiligheidsmaatregelen werden vrijdagavond nog getroffen, alsook werd de opritten in dit deel van rijplaten voorzien.

Er waren hier al rioleringswerken gepland in het najaar van 2018. Voorbereidingen worden nu getroffen om deze werken te bespoedigen, zoniet wordt een tijdelijke oplossing uitgewerkt dat een oplossing kan bieden tot de start van de werken. 

zo snel mogelijk 

Lindenlaan afgesloten. Omleiding voor plaatselijk verkeer. 

Rioleringsproject Dorpsstraat/Laageind-fase 2 gewestweg N111

 vermoedelijk najaar 2018

 Alle info op de website van wegen en verkeer

Asfaltherstelling in Witvenstraat

UITGEVOERD

 

Rioleringswerken Veldstraat, Jan Matstraat, Moretuslei

vanaf januari 2018

geen doorgang mogelijk voor het doorgaand verkeer

Snoeiwerken platanen in Plantinlaan

UITGEVOERD

 

Asfaltherstelling: aanzet Molenstraat, aanzet Pauwelsdreef + aanzet Hooghuisstraat

UITGEVOERD

 

Verwijderen beplanting perken 's Hertogendijk deel tussen Ettenhoven en Grote Molenweg

UITGEVOERD

 

Hoogeind: vernieuwen toplaag asfalt

UITGEVOERD

 

Lepelstraat-Oude Ertbrandstraat (gedeelte): rioleringsproject

UITGEVOERD  

Neerhoevelaan: herstelling riolering, rijweg en heraanleg voetpad

UITGEVOERD

 

Van Aerdensteegje: aanleg wegverharding aan kant Dorpsstraat

UITGEVOERD

 

Hoogeind/N111: rioleringsproject

UITGEVOERD

 

Krekelberg/Eikenlaan: rioleringsproject

UITGEVOERD

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken