Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bekendmaking / Wegenwerken

Wegenwerken

Volg hier de actuele planning en vorderingen van onze wegenwerken.

Werken in uitvoering

De tabel geeft een opsomming en kleine beschrijving van geplande werken die enige omvang hebben en tijdelijk hinder zullen veroorzaken in de betrokken straat.

Wilt u gebreken aan de openbare weg of andere ongemakken signaleren, gebruik de meldingskaart.

 

 

AARD WERKEN

START EN EINDE

HINDER EN BIJZONDERHEDEN

Noodherstelling Markt/N114, ter hoogte van Hooghuisstraat 

UITGEVOERD

Wegen en verkeer zal omstreeks 18u30 een dringende herstelling laten uitvoeren aan een put in het wegdek van Markt/Hooghuisstraat. Hinder voor het verkeer. Een halve rijweg wordt ingenomen, beurtelings verkeer op 1 rijstrook. Deze situatie duurt nog tot zaterdagavond.

Rioolaansluiting Driehoek

 UITGEVOERD

Het rijvak richting Stabroek wordt ingenomen voor de rioolaansluiting. Verkeersregeling met voorrangsborden. Fietsers op de rijbaan. Sterke hinder.

Uitfrezen wortelgroei in riolering Steenlandlaan

 

 

UITGEVOERD

Geen impact op de verkeerssituatie.

Bewoners Neerhoevelaan dienen voorzorgen te nemen: afsluiten toiletten met bijhorende stop, een doekje of dweil + het deksel neer te leggen en een gewicht op het gesloten deksel te plaatsen, bijvoorbeeld een met water gevulde emmer. Toiletgebruik indien mogelijk vermijden en was- of vaatwasmachine niet aan te zetten tijdens de werkzaamheden.

 

Eventueel kan tijdelijk geurhinder ontstaan doordat de geurafsluiters (sifons) van de leidingen door de spoeling worden leeggezogen.  Achteraf volstaat het om de kranen even te laten lopen zodat de sifons weer gevuld worden.

 

Heraanleg voetpaden Geelvinckstraat, Sint Catharinastraat en Parklaan

ATF startte op 5 februari met de werken in de Geelvinckstraat
• Geelvinckstraat: werken afgelopen 

• Sint Catharinastraat : werken afgelopen 

• Parklaan: werken afgelopen vermoedelijk in juli 2018.

 5/02- juli 2018

Verkeersafwikkeling:

Hinder in de werfzones.

Tijdens de werken is parkeren niet mogelijkheid in de fases waar ATF aan het werk is. Er zal in de werkzone een parkeerverbod worden geplaatst.

Beukenlaan: rioleringsprobleem

Er zijn ernstige rioleringsproblemen in Beukenlaan, in het deel  vanaf huisnummer 48 tot net voorbij de Lindelaan. De problematiek is zodanig verslechterd dat er een groter risico op verzakkingen is ontstaan, waardoor uit veiligheidsoverweging het kruispunt met Lindenlaan buiten dienst moest gesteld worden. In het betrokken deel van Beukenlaan werd een parkeerverbod ingesteld. Deze veiligheidsmaatregelen werden vrijdagavond nog getroffen, alsook werd de opritten in dit deel van rijplaten voorzien.

Er waren hier al rioleringswerken gepland in het najaar van 2018. Voorbereidingen worden nu getroffen om deze werken te bespoedigen, zoniet wordt een tijdelijke oplossing uitgewerkt dat een oplossing kan bieden tot de start van de werken. 

najaar 2018 

Lindenlaan afgesloten. Omleiding voor plaatselijk verkeer. 

Rioleringsproject Dorpsstraat/Laageind-fase 2 gewestweg N111

Nutswerken vermoedelijk najaar 2018, rioleringswerken voorjaar 2019

 Alle info op de website van wegen en verkeer

Asfaltherstelling in Witvenstraat

UITGEVOERD

 

Rioleringswerken Veldstraat, Jan Matstraat, Moretuslei

vanaf januari 2018

geen doorgang mogelijk voor het doorgaand verkeer

Snoeiwerken platanen in Plantinlaan

UITGEVOERD

 

Asfaltherstelling: aanzet Molenstraat, aanzet Pauwelsdreef + aanzet Hooghuisstraat

UITGEVOERD

 

Verwijderen beplanting perken 's Hertogendijk deel tussen Ettenhoven en Grote Molenweg

UITGEVOERD

 

Hoogeind: vernieuwen toplaag asfalt

UITGEVOERD

 

Lepelstraat-Oude Ertbrandstraat (gedeelte): rioleringsproject

UITGEVOERD  

Neerhoevelaan: herstelling riolering, rijweg en heraanleg voetpad

UITGEVOERD

 

Van Aerdensteegje: aanleg wegverharding aan kant Dorpsstraat

UITGEVOERD

 

Hoogeind/N111: rioleringsproject

UITGEVOERD

 

Krekelberg/Eikenlaan: rioleringsproject

UITGEVOERD

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken