Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Burgemeester / Managementteam

Managementteam

Het managementteam (MAT) zorgt voor de nodige coördinatie en afstemming tussen de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.

Het MAT bewaakt de kwaliteit van de werking van de gemeentelijke diensten en de interne communciatie.

Het team staat onder leiding van de algemeen directeur. Andere leden zijn de financieel directeur, de directeur persoonsgebonden dienstverlening, de directeur grondgebonden dienstverlening en de directeur ondersteunende diensten.

Het MAT vergadert elke dinsdag.

De burgemeester neemt van rechtswege deel aan de vergaderingen van het managementteam.

AANVERWANTE INFO


Zoeken