Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Dienst buitenschoolse kinderopvang

De dienst buitenschoolse kinderopvang vindt u in het Sociaal Huis te Hoevenen, gelijkvloers.
 

Taken dienst buitenschoolse kinderopvang

  • De opvangdienst 'buitenschoolse kinderopvang' biedt een lokale opvang aan die voor een groot gedeelte samenloopt met de werktijden van ouders.
  • De dienst streeft hierbij een zo groot mogelijk huiselijke sfeer na zodat de gebruikers hiervan, de kinderen, op een persoonlijke en creatieve manier van hun vrije tijd kunnen genieten. Want de kinderen die wij opvangen, mogen bij ons kiezen uit het aanbod, dat onder begeleiding uitgevoerd wordt: spelen en bewegen, huiswerk maken, tekenen en schilderen, rusten, lezen, pannenkoeken bakken, enz.
  • Er wordt opvang ingericht op 2 locaties: de Rakkertjes te Stabroek en de Sloebertjes te Hoevenen.
  • Een gemotiveerd team staat in voor de opvang en begeleiding.
  • Tijdens het schooljaar worden de kinderen te voet van en naar de scholen binnen de gemeente gebracht.
  • Tijdens de schoolvrije dagen en alle vakanties brengen de ouders de kinderen zelf naar de opvanglocaties en halen ze daar ook weer af.

 

Dienstwerking

  • Voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, tijdens de schoolvrije dagen en gedurende alle vakantieperiodes kunnen alle kinderen die in Stabroek of Hoevenen naar de kleuter- en lagere scholen gaan, een beroep doen op de dienstwerking.
  • Ouders die gebruik wensen te maken van de opvang dienen hun kinderen te laten registreren bij de coördinator. 
  • Om vooraf kennis te maken met de opvang kan u een afspraak maken bij de coördinator.

 

Lokaal overleg buitenschoolse kinderopvang

  • Overlegorgaan over alle initiatieven rond kinderopvang. Inlichtingen kan u bekomen bij de coördinator.

 

 

 

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken