Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Financiële dienst

De financiële dienst vindt u in het administratief centrum, 1de verdieping.

 

Taken financiële dienst

  • opstellen van invorderingen met het oog op innen van bedragen die aan de gemeente verschuldigd zijn

  • beheren kasgelden
  • betalen van diverse uitgaven zoals lonen, toelagen en facturen

  • innen van gemeentelijke belastingen

  • behandeling van bezwaren ingediend tegen gemeentebelastingen

  • voorbereiding en afwerking van de meerjarenplanning

  • advies geven inzake financieel beleid aan het college van burgemeester en schepenen

 

Algemeen rekeningnummer

IBAN BE59 0910 0011 6126

BIC GKCCBEBB

Gemeente Stabroek

Dorpsstraat 99 - 2940 Stabroek

 

RPR gemeente Stabroek

Het ondernemingsnummer/BTW-nummer is 0207.537.834

 

Gemeentebelastingen

De gemeente heft diverse belastingen. Een overzicht vindt u op de pagina belastingen & retributies. De belangrijkste gemeentebelastingen zijn de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting. De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Meer informatie over de diverse gemeentebelastingen vindt u op de pagina tarieven belastingen. 

LET OP: niet alle belastingen zijn gemeentebelastingen! VOOR UW BELASTINGBRIEF MOET JE NIET BIJ DE GEMEENTE ZIJN !!!
De belangrijkste belastingen worden rechtstreeks geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën (bv. personenbelasting of belasting op voertuigen) of de Vlaamse Belastingdienst (bv. onroerende voorheffing).
Je vindt meer informatie hierover op de website www.minfin.fgov.be of via telefoonnummer 0257 257 57 of 02 57 57 760.

 

Bezwaren

Bezwaren kunnen ingediend worden bij:

College van Burgemeester en Schepenen

Dorpsstraat 99

2940 STABROEK

 

Elk bezwaar moet schriftelijk gebeuren, binnen de drie maanden en drie dagen na verzending van het aanslagbiljet en met vermelding van de redenen waarop men zicht beroept. Indien u vooraf wenst gehoord te worden, moet u dit uitdrukkelijk vermelden in uw bezwaarschrift. 


AANVERWANTE INFO


Zoeken