Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Financieel beheerder

De financieel beheerder, dhr. Wim Van Huffelen, vindt u in het Administratief centrum, eerste verdieping.
 
De financieel beheerder heeft de algemene leiding over de financiële dienst en is lid van het managementteam. De financieel beheerder, vroeger de gemeenteontvanger, staat in voor de opmaak van het budget of begroting, de jaarrekening en het meerjarenplan. Hij voert de boekhouding en zorgt voor het afsluiten ervan. Hij verzorgt de financiële analyse en beleidsadvisering. De financieel beheerder voert in volle onafhankelijkheid het debiteurenbeheer en de krediet- en wetmatigheidscontrole van beslissingen die genomen worden met een budgettaire impact.
Tevens stelt hij, in overleg met het managementteam, het voorontwerp op van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan, van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen alsmede voor de interne kredietaanpassingen.

AANVERWANTE INFO


Zoeken