Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Gemeentelijke basisschool De Rekke

De gemeentelijke basisschool vindt u in de Eduard De Beuckelaerlaan te Hoevenen.

 

De Rekke is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Als school hebben wij een schoolbestuur, het college van burgemeester en schepenen, en een schoolraad die verkozen wordt uit verschillende geledingen, deze heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. Samen met de gemeentelijke scholen van Brasschaat en Kapellen vormen wij de scholengemeenschap Stakabra.

Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen en staat onze school voor een gezonde sportieve school zowel binnen als buiten de schooluren. De vrije keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd. Het onderwijs dat binnen onze school door de leerkrachten wordt aangeboden, past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur in een door haar erkend pedagogisch project, de leerplannen worden gevolgd en eindtermen nagestreefd. Onze school beschikt over modern didactisch materiaal en een computerklas met aangepaste software vanaf de tweede kleuterklas en computers in de klassen.

De gemeentelijke basisschool bestaat in het schooljaar 2016-2017 150 jaar!

 

Kleuterschool

 • Moderne klaslokalen : elke kleuterklas heeft een eigen terras en tuintje.
 • Overdekte warme speelplaats.
 • Rustig gelegen, weg van alle drukte.
 • Kleuterfeest voor ouders en grootouders.
 • Zwemlessen vanaf de derde kleuterklas en turnen voor alle klassen.
 • Fietsen op school.
 • Aangepaste uitstappen naar het bos, kinderboerderij, museum,…

 

Lagere school

 • Verschillende werkvormen om de zelfstandigheid te bevorderen: contract- en hoekenwerk.
 • Aula voor groter didactisch werk en lezingen.
 • Niveaulezen en bezoeken aan de gemeentelijke bibliotheek.
 • Aangepaste leeruitstappen.
 • Extra sportactiviteiten in de sporthal “Attenhoven” vlakbij onze school en zwemmen te Kapellen.
 • Uitgebreide bibliotheek en documentatiecentrum voor de kinderen.
 • Sportklassen aan zee voor het 4de en bosklassen voor het 6de leerjaar.

 

Link naar het inschrijvingsbeleid van de gemeenteschool.

 

Link naar de gemeentelijke basisschool de Rekke.

AANVERWANTE INFO


Zoeken