Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Gemeentesecretariaat

Het gemeentesecretariaat vindt u in het Administratief centrum, tweede verdieping.

 

Takenpakket

Het secretariaat ondersteunt het bestuur, de algemeen directeur en de administratieve diensten. Zij verwerken de notulen van de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies, het college van burgemeester en schepenen en zijn belast met opvolging van bepaalde dossiers. Aanvragen die je richt aan het college van burgemeester en schepenen, worden door het secretariaat op het college gebracht.

Verder verzorgt het secretariaat de relatie naar de toezichthoudende overheden (provinciebestuur, Vlaams Gewest, Federale Overheid), de intercommunales en de verschillende gemeentelijke diensten en beheersorganen.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken