Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris, mevr. Sandra Denis, leidt en coördineert de gemeentelijke diensten. De gemeentesecretaris is het hoofd van het gemeentepersoneel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Zij bereidt de dagorde van de gemeenteraad en het schepencollege voor en stelt de notulen ervan op. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle briefwisseling, akten en bekendmakingen.

AANVERWANTE INFO


Zoeken