Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Milieudienst

De milieudienst vindt u op het gemeentehuis, 2de verdieping.

De milieudienst is onderdeel van de dienst patrimonium.

 

De milieudienst helpt u ...

 

... op vlak van milieu

 • Omgevingsvergunningen en meldingen van als hinderlijk beschouwde inrichtingen
 • Klachten in verband met vergunningsplichtige inrichtingen
 • Klachten in verband met geluids-, geur-, stof-, roet- of lichthinder
 • Natuurvergunning en natuurmelding
 • Bodemattesten

 

... op vlak van afval

 • Voorkomen en selectieve inzameling van afval
 • Problemen met afval
 • Containerpark
 • Inzameling van snoeihout en grofvuil
 • Inzameling GFT+, restafval, papier en karton
 • Aankoop en toelage voor wasbare en herbruikbare luiers
 • Sticker 'gratis pers - geen reclamedrukwerk'

 

... op vlak van natuur

 • Met natuurtoelagen:
  • Toelage voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen, hoogstamboomgaarden, bebossing, milieu- en natuurprojecten
  • Toelage voor groendaken
  • Toelage voor herbruikbare luiers

 

... en verder

 • Bestrijding eikenprocessierups
 • Slachtaangifte voor varkens, schapen en geiten BELTRACE/FAVV (aanvraag minimum 2 dagen voor slachting)
 • Landbouwtelling

 

... interessante links

 

Regionaal Landschap de Voorkempen: http://www.rldevoorkempen.be/

AANVERWANTE INFO


Zoeken