Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Toelage groendaken

De gemeente Stabroek geeft een toelage van 20 euro per m² voor de aanleg van een groendak. Een groendak heeft tal van voordelen zoals de bescherming tegen weersinvloeden, isolatie, beperking van de waterafvloei, leefruimte voor flora en fauna en de esthetische en psychologische waarde.

 

Hoe zit de subsidieregeling in mekaar?

 • Binnen de perken van de jaarlijks voorziene begrotingskredieten wordt een subsidie verleend van 20 euro per m² groendak dat aangelegd wordt.
 • Per aanvrager kan per jaar maximum een subsidie verkregen worden van 2.015 euro.
 • Indien de aanlegkosten (incl. BTW) van het groendak lager zijn dan 20 euo/m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag.
 • De minimale oppervlakte van het groendak bedraagt 6 m².
 • Het groendak moet aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik.
 • Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaard de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
 • De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient vóór het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
 • De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.
 • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde of vergund geachte gebouwen.
 • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
 • Het groendak moet aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik.

 

Download het subsidiereglement toelagen duurzaamheid en leefmilieu, ga hierin naar het luik over het groendak

 

Download het aanvraagformulier voor de subsidie aanleg groendak

 

Meer informatie kan u opvragen bij de gemeentelijke milieudienst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken