Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Patrimonium

De dienst patrimonium omvat de afdelingen wegen, gebouwen, verkeer, milieu en duurzaamheid. Deze dienst vindt u op het gemeentehuis, tweede verdieping.

 

Takenpakket 

De dienst patrimonium is verantwoordelijk voor de studie, uitvoering én het onderhoud van het wegennet, kerkhoven, rioleringen, grachten, bermen, sport- en speelpleinen, straatmeubilair, wegmarkeringen. De dienst houdt toezicht op de uitvoering van werken en staat in voor het uitvoeren van kleine werken in eigen beheer. Bij deze dienst hoort ook de cel vekeer of mobiliteit, welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van het verkeersbeleid voor de verkeersveiligheid en- leefbaarheid in Stabroek. Ook de milieudienst en de dienst urbanisatie vind je hier.

AANVERWANTE INFO


Zoeken