Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Klachtenbehandeling

'Alles kan beter ...of soms ook niet'

 

Er kan wel eens iets fout lopen waardoor u niet correct wordt behandeld. Als uzelf niet tot een oplossing komt met de gemeentelijke dienst die verkeerd handelde, dan kan u een beroep doen op de gemeentelijke procedure voor klachtenbehandeling.

 

Uw klacht dient schriftelijk overgemaakt te worden. Dat kan op volgende manieren:

 • verstuur online uw klacht via een webformulier 
 • telefonisch via het nummer T 03 568 80 80 en vraag naar de algemeen directeur of de informatieambtenaar
 • fax uw klacht via het nummer 03 568 19 29

 

Een klachtenbehandelaar zal binnen redelijke termijn onderzoeken of uw klacht ontvankelijk en gegrond is. Als dat het geval is, dan zal de klachtenbehandelaar trachten via bemiddelingswerk een oplossing te zoeken voor beide partijen.

De klachtenbehandelaar werkt onafhankelijk. De klachtenbehandeling en bemiddeling is altijd gratis.

 

De klachtenprocedure wordt niet gestart wanneer:

 • De identiteit van de verzoeker of klager niet bekend is.
 • De verzoeker geen enkele poging heeft ondernomen om van de betrokken dienst voldoening te krijgen over zijn klacht.
 • De klacht voorwerp uitmaakt van een administratieve of gerechtelijke procedure. Indien over de feiten tijdens het onderzoek van de klachtenbehandelaar een administratief of gerechtelijk beroep wordt ingesteld, zal het onderzoek van klacht opgeschort worden.
 • De klacht betrekking heeft op een andere bestuursinstantie.
 • De klacht betrekking heeft op arbeidsbetrekkingen, werkomstandigheden of de rechtspositieregeling van de personeelsleden van het gemeentebestuur Stabroek.
 • De klacht handelt over de politieke instellingen van de gemeente Stabroek en de beleidskeuzes of –beslissingen die deze instellingen nemen met inbegrip van de besluiten en reglementen van de gemeenteraad.
 • De klacht een vraag tot informatie inhoudt.
 • De klacht duidelijk ongegrond is.
 • De klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar geleden hebben voorgedaan. Wanneer er over de feiten een administratief of gerechtelijk beroep werd ingesteld, dan wordt in de termijn van één jaar de duur van de afgelopen procedure niet meegerekend.
 • De klacht reeds eerder werd behandeld.

 

Download het gemeentelijk reglement voor klachtenbehandeling.

 

          


AANVERWANTE INFO


Zoeken