Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Gemeenteraad / Commissies

Commissies

Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad Stabroek installeerde2 commissies. De zittingen zijn openbaar, onder dezelfde voorwaarden als deze van een gemeenteraad.

De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid, aangewezen door de gemeenteraad.

De leden van het college van burgemeester en schepenen nemen deel aan de commissiezitting, maar kunnen volgens het intern reglement geen voorzitter zijn van een commissie.

Ga naar de agenda's en de verslagen van de gemeenteraadscommissies.

 

Commissie Bestuurlijke Organisatie

Beleidsdomeinen: bestuursorganisatie, burgerzaken en welzijn; bevoegd voor algemene organisatie, intercommunales, personeel, financiën, burgerzaken, jeugd, sport, cultuur en sociale zaken.

 

Voorzitter: raadslid Nico Van Bouwel (CD&V)

 

Titularissen
Tom Van der Brempt (CD&V)  
Eric Dingemans (CD&V)
Rik Frans (NVA)
Veerle Nuyts (NVA)
Jos Kauwenberghs (NVA)
An Vanalme (NVA)
Danielle Logiest (NVA)

Sandy Bellengé (Open VLD)

Kim Dorikens (SPa - Groen)
Corneel Keimes (Spa – Groen)

Ken Deryck (Vlaams Belang)

 

Vervangers

Lesley Denys (NVA)
Michel Demartelaere (NVA)
Veerle Kwick (NVA)

Monique Hanswijk (Open VLD)

Ingrid Kinders (SPa - Groen)
Lia Hendrickx (Spa - Groen)

Victor Dieltjens (Vlaams Belang)

Jef Leffelaer (Vlaams Belang)


Commissie Grondgebiedszaken

Beleidsdomeinen: bevoegd voor alles wat te maken heeft met gemeentewerken, ruimtelijke ordening, leefmilieu, duurzaamheid en afvalverwerking.

 

Voorzitter: raadslid Thomas Meylaerts (N-VA)

 

Titularissen

Danielle Logiest (NVA)
Veerle Kwick (NVA)
Michel Demartelaere (NVA) 
Eric Dingemans (CD&V)
Nico Van Bouwel (CD&V)

Monique Hanswijk (Open VLD)

Sandy Bellengé (Open VLD)

Ingrid Kinders (SPa - Groen)
Lia Hendrickx (Spa - Groen)

Victor Dieltjens (Vlaams Belang)

Jef Leffelaer (Vlaams Belang)

 

Vervangers

Jos Kauwenberghs (NVA)
An Vanalme (NVA)
Lesley Denys (NVA)
Kim Dorikens (SPa - Groen)
Corneel Keimes (Spa – Groen)

Ken Deryck (Vlaams Belang)

 

 

Ga terug naar boven

AANVERWANTE INFO


Zoeken