Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Seniorenraad Stabroek

De seniorenraad bevordert als overkoepelend orgaan het overleg tussen het gemeentebestuur, het OCMW, de senioren en de seniorenbewegingen.

De seniorenraad brengt vooral ideeën of initiatieven van praktische aard om het leven van de senioren en ook van de andere inwoners van de gemeente te veraangenamen

AANVERWANTE INFO


Zoeken