Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Adviesraden

In de gemeente Stabroek zijn er verschillende adviesraden actief. Zij hebben inspraak in de beleidsbeslissingen en -plannen. De adviesraden zijn daarvoor formeel opgericht en erkend door de gemeenteraad. De adviesraden hebben geen beslissingsrecht in het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De raden zijn meestal samengesteld uit de lokale verenigingen en individuele geïnteresseerden, soms is de samenstelling wettelijk geregeld. Elke raad wordt opgevolgd door een deskundig ambtenaar of consulent. Bij deze consulent kan u terecht voor meer informatie. Klik hieronder op de raden waarover u meer informatie wenst.

 

Lokale adviesraden

 

Cultuurraad

 

Sportraad

 

Jeugdraad

 

Seniorenraad

 

Noord-Zuidraad

 

Milieuraad

 

Welzijnsraad

 

Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

 

Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning

 

Landbouwraad

AANVERWANTE INFO


Zoeken