Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Openbaarheid van Bestuur

Openbaarheid van Bestuur

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur geldt als regeling voor alle bestuursniveaus die onder de bevoegdheid vallen van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap.

 

Elke burger of zijn vertegenwoordiger (moet wel aangeven voor wie hij/zij optreedt) heeft het recht om inzage, uitleg of een kopie te vragen van de gemeentelijke bestuursdocumenten. Kopieën van bestuursdocumenten worden bij voorkeur per e-mail afgeleverd. Deze afschriften zijn gratis.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. Deze schriftelijke aanvraag richt u aan het college van burgemeester en schepenen. Schriftelijk wil zeggen per brief, per fax, per e-mail:

- College van burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek

- per fax op het nummer 03 568 19 29

- per mail aan gemeente@stabroek.be

De verzoeker omschrijft op een duidelijke manier de gewenste bestuursdocument(en) en op welke manier u toegang wenst te krijgen (inzage, uitleg, kopie of afschrift op papier of als elektronisch pdf-document).

Het bestuur bezit een wettelijke periode van 30 dagen om deze aanvraag te behandelen na aanvraagdatum. Deze termijn start na de ontvangstbevestiging.

 

In principe zijn alle bestaande bestuursdocumenten openbaar, maar er zijn uitzonderingen:

§  het document/dossier is nog niet afgesloten;

§  de vraag tot inzage is onredelijk of ze wordt gesteld met een commercieel belang;

§  de vraag is niet duidelijk;

§  de informatie is geheim omdat ze te maken heeft met de veiligheid van de bevolking, de openbare orde, de bescherming van economische of financiële belangen;

§  de privacy of persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen komen in het gedrang (hetzij deze vrijwillig toestemming hebben verleend tot openbaarheid).

Om deze redenen kan een vraag tot openbaarheid geweigerd worden.

 

Tegen een weigering kan de verzoeker in beroep gaan. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de ‘Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur’, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement coördinatie,
Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel.
T 02 553 57 25 of F 02 553 57 02 – E-mail: openbaarheid@vlaanderen.be  

 

Website: www.vlaanderen.be/openbaarheid  

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken