Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Homepage

Homepage

 • Putte Kermis
  12 oktober 2018
  manifestatie
  Van zaterdag 13 oktober tot en met zondag 21 oktober is het Putte Kermis. Er gelden tijdens de kermis verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen.
 • Zitting gemeenteraad Stabroek
  12 oktober 2018
  Banner_ZittingGemeenteraad2
  De eerstvolgende zitting van de gemeenteraad Stabroek is op maandag 22 oktober om 20u00. Deze zitting gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis. Klik verder om de leidraad of het verslag te raadplegen op onze website onder de rubriek bestuur/gemeenteraad.
 • Speelgoedbeurs
  08 oktober 2018
  banner speelgoedbeurs
  Op zaterdag 20 oktober organiseert de gemeentelijke dienst duurzaamheid een grote speelgoedruilbeurs in het Jeugdcentrum
 • Verplichte registratie voor pluimvee- en konijnenhouder
  08 oktober 2018 13:50
  kipkonijn
  Sedert 4 juli 2018 is de professionele houder van pluimvee en konijnen met bestemming voedselketen verplicht zich te registreren in Sanitel. Ontdek welke wijzigingen dit KB meebrengt voor u als pluimvee- of konijnenhouder.
 • Nacht van de Duisternis 2018
  04 oktober 2018
  nacht van de duisternis
  De gemeente Stabroek doet op 20 oktober mee met de nacht van de duisternis 2018.
 • Goed Geplukt
  08 oktober 2018
  goed geplukt
  Heel wat inwoners zijn eigenaar van een fruitboomgaard. Stilaan begint het fruit te rijpen aan de bomen. Toch blijft dit fruit al te vaak aan de bomen hangen. Zonde van het lekkere fruit…
 • Papiercontainers
  04 oktober 2018
  papiercontainer 120 en 240 l
  Vanaf 26 november 2018 start de gemeente Stabroek samen met IGEAN met de ophaling van papier en karton in gele rolcontainers. Zo’n container is niet alleen handig in gebruik maar vermijdt rondvliegend en doorweekt papier op de dag van de ophaling. Het resultaat? Een schoner straatbeeld! We zetten graag de praktische informatie op een rijtje.
 • Rioleringsproject Veldstraat, Jan Matstraat en Moretuslei
  04 juni 2018 08:22
  wegenwerken
  Nieuwe timing voor de rioleringswerken in Veldstraat, Jan Matstraat en Moretuslei. Geen doorgaand verkeer mogelijk.
 • Oproep kandidaatstelling woningen Parklaan
  16 oktober 2018
  banner parklaan
  Het gemeentebestuur van Stabroek gaat over tot de verkoop van 3 percelen bouwgrond gelegen in de Parklaan. Voor de verkoop van deze 3 loten werd op 14 december 2015 door de gemeenteraad een aangepast toewijzingsreglement goedgekeurd.
 • Openbaar onderzoek GRUP Aertssen NV
  09 oktober 2018
  bekendmaking
  Op 14 september 2018 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan 'uitbreiding Aertssen nv' voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek loopt van 9 oktober tot en met 7 december 2018.
 • Afrikaanse varkenspest
  08 oktober 2018
  varkenspest
  Recent werd Afrikaanse varkenspest vastgesteld in de Provincie Luxemburg bij enkele in het wild levende everzwijnen. Deze ziekte, die zich uitsluitend manifesteert bij de diersoort varkens (en aanverwante), wordt uitgelokt door een virus dat zeer dodelijk is voor de varkens. Bovendien is dit virus zeer resistent hetgeen wil zeggen dat het, na de dood van haar gastheer, gedurende langere tijd kan overleven in de omgeving. Voor alle duidelijkheid: Afrikaanse varkenspest vormt geen gevaar voor de mens en heeft dan ook geen impact op de volksgezondheid.
 • Rioleringsproject Beukenlaan, Platanenlaan, Dennenlaan en Wilgenlaan
  08 oktober 2018 13:52
  wegenwerken
  Voorbereidende werken zijn eind september gestart voor dit rioleringsproject.
 • Laat jouw eigen appel- of perensap persen
  08 oktober 2018
  sap
  Heb jij veel fruitbomen staan en weet je geen blijf met al je appels en peren? Kom dan met je fruit naar onze fruitpersdag op 24 oktober op De Meander te Kapellen.
 • Behaag…natuurlijk 2018
  04 oktober 2018
  behaag banner
  De behaagactie is een actie van Natuurpunt, de Milieuraad en het gemeentebestuur.
 • Weguitbreiding voor verkaveling Schoem
  03 augustus 2018 11:18
  wegenwerken
  Vanaf 1 augustus zijn er wegenwerken in de Kerkstraat/Ed. de Beuckelaerlaan in functie van de nieuwe verkaveling Schoem. Parking Sociaal Huis gedeeltelijk niet beschikbaar. Einde werken 31 oktober 2018.

AANVERWANTE INFO


Zoeken