Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Privacy

Het gemeentebestuur Stabroek verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven.

 

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal het gemeentebestuur Stabroek, verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens bewaren en bewerken, die zij via haar website verzamelt voor functionele doelstellingen en toepassingen van deze site, met name de behandeling van uw aangifte, aanvraag, klacht of uw verzoek om informatie. Tevens worden uw gegevens verwerkt tot anonieme statistieken over haar activiteiten en aanbod op deze site. Als blijkt dat dit voor de behandeling van uw verzoek noodzakelijk is, met name in geval van een doorverwijzing naar de correcte instantie of bevoegde overheid, kunnen bepaalde gegevens aan derden worden meegedeeld.

 

U hebt recht op inzage alsook op verbetering van uw persoonsgegevens. Tevens kan u zich laten schrappen uit de bestanden die het gemeentebestuur Stabroek voor haar website doelstellingen bewaart. Deze handelingen zijn kosteloos. Het enige dat u hiervoor moet doen is een e-mail sturen naar gemeente@stabroek.be.

 

Aanvullende inlichtingen kan u vinden op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be/.

 

Anoniem mailen

De privacyregels dienen echter niet om een e-mail te versturen zonder je echte naam te gebruiken naar een e-mailaccount van het gemeentebestuur. Je mening delen zonder de aandacht op jezelf te richten is misschien handig, maar in een gemeentelijke organisatie is het geen optie want deze worden zonder meer geklasseerd in de prullenbak. In elk mailbericht aan het gemeentebestuur dient naam en adres vermeld te zijn.

AANVERWANTE INFO


Zoeken