Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Mag het licht terug aan?

Geruime tijd geleden (eind jaren 80) besliste het gemeentebestuur een deel van de openbare verlichting te doven tijdens de nachtelijke uren. Na grondig afwegen, vooral bepalend waren de besparingsoverweging en de verkeersveiligheid werd gekozen welke straatverlichting onmisbaar was. Het rationeel verlichtingsplan wordt sindsdien consequent gevolgd.

 

Het plan in een notendop ...

Op het grondgebied bevinden zich meer dan 2000 lichtpunten. Een groot gedeelte van deze lichtpunten doven om 23u00 's avonds en worden om 05u00 's morgens terug ontstoken tot 08u00. Het resultaat hiervan is dat het 's nachts donker is. Een gedeelte van de straatlampen blijft omwille van verkeers- en andere veiligheidsaspecten de hele nacht door branden, maar het masterplan is vooral ingegeven door de besparingsgedachte en zuinig omspringen met energie. De systematische vervanging van oude, kapotte armaturen van 125 W door meer energievriendelijke armaturen van 70 W zal de nachtverlichting nog verder beïnvloeden. De openbare LED verlichting is in volle ontwikkeling en zal de komende decennia ook systematisch worden ingevoerd.

 

Mag het licht terug aan?

We krijgen regelmatig meldingen van inwoners die behoefte hebben aan een andere aanpak en de onveiligheid van specifieke situaties aankaarten. Dergelijke meldingen worden steeds grondig bekeken en afgewogen. Vaak dient besloten te worden dat er te weinig of geen objectieve elementen aanwezig zijn die een impact hebben op de aangedragen veiligheidsfactoren of enig verband houden met onveilige feiten zoals bijvoorbeeld inbraken. Kan echter wel een verband gelegd worden met een afname van de openbare orde en veiligheid dan zal het verlichtingsplan hierop worden bijgestuurd. Openbare verlichting afstemmen op subjectieve behoeften is nog niet voor morgen, maar nieuwe technologie en slimme toepassingen zullen in de toekomst wellicht op grotere schaal kunnen ingezet worden.

 
Een kapotte openbare verlichting kan rechtstreeds gemeld worden aan de netbeheerder Eandis. Geen internet? Dan kan een defect worden gemeld via het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

Buurtbewoners zien meestal het eerst wanneer een lamp stuk is. We rekenen dan ook in het bijzonder op onze inwoners om een defect snel te melden.

Een defecte straatlamp, waarvan de gegevens op een correcte en volledige manier zijn doorgegeven, wordt binnen de 14 dagen hersteld. Het gaat hier enkel om een defect aan één lamp. Een uitgebreid defect of vernieling duurt langer.

AANVERWANTE INFO


Zoeken