Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Aanvraag parkeerverbod

Aanvraag parkeerverbodsborden

Bij elke inname van de openbare weg, hetzij voor werken aan de woning, verhuis, plaatsen van een container, enzovoort, dient de veroorzaker1 van de inname een signalisatievergunning aan te vragen bij de politie.

1 Veroorzaker: bedoeld wordt de firma die de werken uitvoert. Is er geen firma aangesteld, dan is de veroorzaker de eigenaar of de huurder.

Reglement inname openbaar domein voor werven/verkeersbelemmeringen

 

Aanvraag vergunning

De vergunning dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de politiezone Noord, in het commissariaat te Stabroek of te Kapellen of via de elektronische procedure op deze website.

Opgelet: de toelating moet minimum 8 werkdagen voor de gewenste uitvoeringsdatum aangevraagd worden.

 

Klik hier om de aanvraag elektronisch in te dienen

 

Ligt de locatie van uw aanvraag op een gewestweg, en zijn de werken ingrijpend of van langere duur dan dient eerst een aanvraag geregeld te worden met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling wegen en verkeer, de wegbeheerder van de gewestwegen.

De gewestwegen in de gemeente Stabroek zijn de volgende:

· N 111 (dit is het geval voor Laageind, Dorpsstraat, Hoogeind, Driehoek (het deel dat op de gewestweg ligt). Dit valt onder de regie 121 Antwerpen: d'Herbouvillekaai 11 Antwerpen T 03 241 51 11 - F 03 241 51 05.

· N 114 (dit is het geval voor Kleine Molenweg, Ettenhoven, Kerkstraat, Markt, Antwerpsesteenweg). Dit valt ook onder de regie 121 Antwerpen.

· N 11 (dit is het geval voor Puttestraat). Dit valt onder regie 123 Brecht: Bethovenstraat 66 Brecht T 03 330 12 60 - F 03 313 65 20.

 

Pas nadat er toelating van het Gewest is, kan de politie een vergunning voor u opmaken. Uw werken mogen pas starten nadat u vergunning hebt gekregen.

 

Aflevering vergunning

Nadat u telefonisch verwittigd werd, kan u de vergunning afhalen bij de politiezone Noord. Indien u een faxnummer opgaf, wordt de vergunning per fax naar u verzonden.

 

Levering en ophalen parkeerverbodsborden

De gemeente Stabroek zal conform de vergunning de signalisatie gratis plaatsen en terug ophalen. Merkt u dat de aangevraagde periode niet zal volstaan, dan contacteert u tijdig de verkeerspolitie tijdens de kantooruren T 03 660 09 43.

 

Lange ingebruikname van het openbaar domein

Wanneer het tijdelijk parkeerverbod op het openbaar domein een bepaalde periode overschrijdt, is er een retributie verschuldigd.

Retributiereglement inname openbaar domein voor werven/verkeersbelemmeringen

 

Aansprakelijkheid

De aanvrager is steeds verantwoordelijk voor de goede orde en netheid op de locatie en problemen die eventueel kunnen ontstaan aan het materiaal of signalisatie door bijvoorbeeld een stormwind.

De aanvrager moet in dergelijke gevallen de nodige voorzorgen nemen.

AANVERWANTE INFO


Zoeken