Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Aanvraag vastgoedinformatie

Identificatie aanvrager

Velden met een * zijn verplicht

Vul de verplichte velden aan met uw gegevens

Datum kiezen
Indien van toepassing, geef de notarisnaam op.
Als referentie gebruikt u best het adres van het pand waarover u gegevens vraagt.
Voornaam
Achternaam
Woonplaats
Geef een telefoonnummer of GSM-nummer op waar bijkomende informatie kan gevraagd worden.
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl

De betaling dient vooraf te gebeuren, hetzij contant aan het loket, hetzij door overschrijving van de betrokken provisie op het rekeningnummer IBAN BE59 0910 0011 6126 BIC GKCCBEBB van de gemeente Stabroek. Als referentie gebruikt u best het adres van het pand waarover u gegevens vraagt. De gevraagde gegevens worden u toegezonden binnen de 30 dagen na betaling.

Stedenbouwkundige uittreksel: inlichtingen over de plannen en de vergunningen (zowel stedenbouw als milieu) die betrekking hebben op een onroerend goed. Notariële inlichtingen: inlichtingen over de belastingen, de plannen en de vergunningen (zowel stedenbouw als milieu) die betrekking hebben op een onroerend goed.

Geef de gegevens van het perceel gelegen in de gemeente Stabroek

AANVERWANTE INFO


Zoeken