Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Keuzepagina melding

Bepaal de verantwoordelijkheid van uw melding. Klik op de juiste link!

Probleem op het gemeentelijk patrimonium (wegen, verkeer, meubilair, milieu, groen)

Meldingsprocedure voor acute en concrete problemen aan de gemeentelijke infrastructuur (wegen, pleinen, meubilair, groen, verkeer, afval, ...)

Algemene opmerkingen kan je mailen naar gemeente@stabroek.be.

 

Waarom een gemeentelijke meldingskaart?

Gebreken ontstaan door verschillende oorzaken op onregelmatige momenten (slijtage, vandalisme, door een verkeersdeelnemer of verkeersongeval teweeggebracht, 's nachts, in de loop van de dag, ...).

Een inwoner is ideaal geplaatst om deze gebreken te melden aan zijn gemeentebestuur. Zo helpt u het patrimonium in goede staat te houden.

 

Wat kan u melden?

Verschillende gebreken aan de weginfrastructuur die een tussenkomst vereisen: gaten, verzakkingen, scheuren, problemen met verkeersborden, wegmarkeringen, verkeerslichten, problemen met de groeninrichtingen.

 

Wat gebeurt er met uw melding?

Uw melding wordt naar de bevoegde dienst/behandelaar gestuurd. Deze zal uw melding behandelen en een passende oplossing bewerkstelligen afhankelijk van de ernst of omvang. Het is mogelijk dat op de korte termijn geen definitieve oplossing kan geboden worden (aanstelling aannemer, wisselstukken, geen toereikend budget, ...).

In afwachting zal de locatie met verkeerssignalisatie beveiligd worden.

 

Defecte straatlampen

Fluvius beheert en onderhoudt de gemeentelijke straatverlichting (uitgezonderd voor Antwerpse Steenweg, hier beheert wegen en verkeer Antwerpen de straatverlichting, defecten hier kan je melden aan het meldpunt wegen en verkeer).

 

Rioleringsprobleem (verzakking/verstopping/klacht)

Meldingsprocedure van Aquafin voor acute rioleringsproblemen in de gemeente Stabroek.

Onze rioolbeheerder Aquafin bekommert zich over het onderhoud aan het rioleringsnet (verzakkingen, verstoppingen, ...).

 

Probleem op de gewestwegen

De gewestwegen in onze gemeente zijn: N111 (Laageind, Dorpsstraat, Hoogeind, Driehoek (uitgezonderd de zijstraten), N11 (Puttestraat) en N114 (Kleine Molenweg, Ettenhoven, Kerkstraat, Markt, Antwerpse Steenweg)

Via de meldingsprocedure van het agentschap wegen en verkeer kan je problemen aan de weginfrastructuur van gewestwegen snel melden: acute gevaarlijke problemen met wegmarkeringen, verkeerslichten, sneeuwruiming, oversteekplaatsen en wegverlichting (enkel voor Antwerpse Steenweg, andere via Eandis).

Opmerking: klik op de webpagina verder op het blauwe verkeersbord.

 

Hier vind je ook het meldpunt voor fietspaden.

AANVERWANTE INFO


Zoeken