Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Orgaandonatie

Beschrijving

Volgens de Belgische wetgeving ben je automatisch orgaandonor. In de praktijk wordt bij je overlijden door de nabestaanden beslist of er wel of niet organen mogen worden weggenomen. Je hoeft echter hierop niet te wachten. Je kan nu al de nodige stappen zetten om expliciet je toestemming of je verzet ertegen te laten registreren in het bevolkingsregister. Jouw keuze moet op het moment van je overlijden worden gerespecteerd. Je kan op elk moment je keuze herroepen.

 

Info beldonor

Dit houdt in dat elk bekwaam persoon, ingeschreven in het bevolkingsregister of sedert meer dan zes maanden ingeschreven in het vreemdelingenregister, bij wet verondersteld wordt in te stemmen met orgaandonatie met het oog op transplantatie na zijn overlijden, behalve wanneer hij bij leven zijn verzet uitdrukt. Voor wie niet of minder dan zes maanden in België gedomicilieerd is, is de uitdrukkelijke toestemming vereist.

 

Wie kan expliciete toestemming of verzet laten registreren?

  • Elke meerderjarige inwoner van Stabroek. Voor minderjarige inwoners moet iemand die de voogdij uitoefent ook de toestemming geven. 

 

Voorwaarden

  • Mee te brengen: identiteitskaart

 

Bijzonderheden

  • De registratie gebeurt onmiddellijk. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs met donorkaart. 

  • Meer info en het formulier vindt u op beldonor

  • Download de brochure

 

Kosten

  • Gratis

 

Contact

  • Dienst bevolking

 

Waarom is orgaandonatie belangrijk?

Een orgaandonor schenkt na zijn of haar overlijden een gezond orgaan aan iemand van wie het orgaan ongezond is of uitvalt. Orgaandonatie is dus levensbelangrijk. Wie een nieuw orgaan nodig heeft, leeft met een ernstige ziekte en een orgaantransplantatie is vaak een laatste kans op genezen. Er zijn echter donororganen tekort. Patiënten komen daarom op een wachtlijst terecht en jammer genoeg sterven er mensen voor ze aan een transplantatie toekomen.
In België is iedereen wettelijk gezien kandidaat-donor, tenzij je bij leven verzet aantekende. In de praktijk peilt men bij de nabestaanden naar de wens van de overledene. Wilde hij of zij orgaandonor zijn? De nabestaanden kunnen op dat moment nog weigeren. Er bestaat ook de mogelijkheid om je expliciet te registreren als kandidaat-donor, dan wordt je wens na overlijden sowieso gerespecteerd. Registratie kan ook de nabestaanden heel wat verwarring en een emotioneel zware beslissing besparen. Registreren als orgaandonor kan eenvoudig en gratis in het gemeentehuis. 

 

Concrete procedures

· Hart, lever, nieren, longen, dunne darm en pancreas komen in aanmerking voor transplantatie. Ook

weefsels zoals huid, hoornvlies, bloedvaten of hartkleppen kunnen getransplanteerd worden. Die

weefsels kan men langer bewaren in weefselbanken.

 

· De wet schrijft voor dat zowel donor als ontvanger anoniem blijven. Een donatie moet onbetaald

gebeuren en het lichaam van de donor moet met alle respect worden behandeld. Dat betekent dat

de impact voor de nabestaanden minimaal is. De overledene wordt na het wegnemen van de

organen opgebaard en kan worden gegroet door de nabestaanden zodat het rouwproces

normaal kan verlopen. 

 

· Er staat geen leeftijd op orgaandonatie. Men let vooral op de kwaliteit van de organen

eerder dan op de leeftijd van de donor. Soms is donatie tot op hoge leeftijd mogelijk.

Een typisch voorbeeld is de lever. Men kan soms de lever van mensen ouder dan 80 jaar gebruiken.

 

· Niet iedereen die zich registreert als orgaandonor, zal uiteindelijk in aanmerking komen. De tijd dringt

immers. Als organen lange tijd geen zuurstof hebben gekregen, verliest het weefsel aan kwaliteit en

zal men niet meer tot transplantatie overgaan. Ook bepaalde ziektes kunnen mensen uitsluiten als

donor, zoals hiv en kanker. 

 

· De meeste donororganen zijn afkomstig van patiënten die hersendood zijn. Dit betekent dat de

hersenactiviteit onomkeerbaar is gestopt en herstel niet meer mogelijk is. Bij iemand die hersendood is,

wordt de ademhaling met een beademingsmachine kunstmatig in stand gehouden. Daardoor ziet het er

uit alsof de persoon slaapt, wat best moeilijk kan zijn. Iemand wordt pas hersendood verklaard,

wanneer 3 artsen onafhankelijk van elkaar dezelfde vaststellingen doen. 

 

· De coördinatie van het donatie- en transplantatieproces gebeurt door een internationale organisatie,

Eurotransplant. Deze organisatie staat in voor het beheren van de wachtlijsten, de eerlijke verdeling

van organen.

 

· De verdeling van de beschikbare donororganen gebeurt door middel van een puntensysteem.

iedereen op de wachtlijst voor een bepaald orgaan krijgt een score. Men houdt rekening met het

weefseltype en de bloedgroep, de urgentie, de tijd op de wachtlijst, de geografische afstand tussen

donor en ontvanger en het aantal donororganen dat het land van de ontvanger zelf al ter

beschikking stelde. De persoon met de hoogste score zal het eerst gecontacteerd worden voor een

transplantatie.

 

· Men kan ook bij leven orgaandonor zijn. Het bekendste voorbeeld is het afstaan van een nier, maar

men kan ook een leverlob afstaan, die groeit vanzelf terug aan bij de schenker. Het is vanzelfsprekend

dat donatie bij leven met nadrukkelijke toestemming van de donor moet gebeuren, vrijwillig,

geïnformeerd en onbetaald. Omdat de impact op de gezondheid van de donor groot kan

zijn, springt men er heel voorzichtig mee om, maar het is wettelijk mogelijk in België.

 

· Ouders kunnen hun minderjarig kind registreren alsorgaandonor via het gemeentehuis. Zo gauw het

kind wilsbekwaam is, rond de leeftijd van 12 jaar, kan het zichzelf ook registreren op het

gemeentehuis. Vanaf dat moment kan de minderjarige ook de registratie die de ouder(s) eerder

maakten, laten herroepen. Ook minderjarigen (zelfs kleine kinderen) vallen onder het Belgische

opting – out systeem. Indien het kind of de ouders geen bezwaar hebben gemaakt bij leven, wordt

verondersteld dat men tot donatie kan overgaan. Uiteraard informeert men de ouders volledig en

ondersteunt men waar mogelijk.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken