Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Aangifte overlijden

Beschrijving

 • Een overlijden moet aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden. De aangifte van overlijden moet gebeuren door een lid van de familie of door een vrij gekozen begrafenisondernemer.

 

Voorwaarden

Wat heeft u nodig om aangifte te doen ?

 • Een overlijdensverklaring ondertekend door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld.

 • De identiteitskaart (en het trouwboekje) van de overledene, indien ongehuwd het trouwboekje van de ouders.

 • Het rijbewijs.

 • Een attest met de laatste wilsbeschikking (afgeleverd door de dienst bevolking van de laatste woonplaats).

 • De toelating tot begraven indien de begrafenis niet te Stabroek plaats vindt.

 • Voor crematie: een aanvraag tot lijkverbranding en een bijkomend medisch attest.

  •  

Bijzonderheden

 • Voor de aangifte is in de wet geen termijn gesteld. Algemeen wordt aanvaard dat het zo snel mogelijk moet gebeuren en dit binnen de 5 dagen na het overlijden. Ook de begrafenis zou onder normale omstandigheden binnen deze periode moeten plaatshebben.

 • Waar iemand begraven wordt, is niet afhankelijk van de deelgemeente waar hij woonde. Zo kan een inwoner van Hoevenen op de begraafplaats van Stabroek -  Vossenveld begraven worden en iemand die in Putte woont op het kerkhof van Hoevenen.

 • Onder begrafenis wordt tevens verstaan:

  • Asverspreiding.

  • Het begraven van de urne of het plaatsen van de urne in een nis.

 • Indien het stoffelijk overschot naar het buitenland moet vervoerd worden, gelden er speciale voorschriften. Meer info loket bij de burgerlijke stand.

 

Contact

 • Dienst burgerlijke stand

   

 

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken