Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Adoptie

Beschrijving

Men gaat over tot adoptie als men een afstammingsband wil creëren tussen adoptant en geadopteerde. Zowel meerderjarigen als minderjarigen kunnen geadopteerd worden, de voorwaarden zijn echter zeer verschillend.

Een adoptieprocedure vergt meestal veel tijd. Afhankelijk van de nationaliteit en de verblijfplaats van het geadopteerde kind kan de procedure sneller gaan of juist veel langer duren.

Bij een binnenlandse adoptie verloopt de procedure via een notaris of vrederechter. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand krijgt het homologatievonnis of arrest toegestuurd door het parket van de Procureur des Konings.

 

De ambtenaar schrijft het vonnis over en brengt dan de familie op de hoogte.

Bij een buitenlandse adoptie moet men eerst deze laten registreren bij de centrale federale autoriteit :

FOD Justitie

Dienst internationale adopties

Waterloolaan 115

1000 Brussel

Na registratie wordt de buitenlandse adoptie overgeschreven in uw woonplaats.

Het is aangeraden dat u de geboorteakte van het kind ook laat overschrijven.

In België is Kind en Gezin belast met het toezicht op adoptie. Hun contactgegevens en meer informatie vind je op de website van Kind en Gezin

 

Contact

  • Dienst burgerlijke stand

AANVERWANTE INFO


Zoeken