Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Erkenning van kinderen

Beschrijving

Een kind kan erkend worden:

 • Voor de geboorte.

 •  Tijdens de opmaak van de geboorteakte.

 •  Na de opmaak van de geboorteakte.

 

Voorwaarden

 • De man die het kind wil erkennen, verschijnt samen met de moeder van het kind voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Is het kind 15 jaar of ouder, dan is ook zijn aanwezigheid en akkoord vereist. Een uittreksel uit de geboorteakte moet voorgelegd worden als het kind niet in Stabroek geboren is.

 

Ekenning voor geboorte

 • De erkenning kan gebeuren op ieder tijdstip voor de geboorte.

 • Bij erkenning voor de geboorte moet de moeder een medisch attest hebben waaruit blijkt dat ze zwanger is, afgeleverd door geneesheer of vroedvrouw.

 • Indien het gaat om een meerlingenzwangerschap, van ieder ongeboren kind een medisch attest.

 • Identiteitskaarten meebrengen.

 

Erkenning tijdens opmaak van de geboorteakte

 • Vader en moeder bieden zich samen aan bij de Burgerlijke Stand.

 • De moeder geeft hierbij eveneens de toestemming tot erkenning.

 

Erkenning na opmaking van de geboorteakte

 • De erkenningsakte wordt opgemaakt na opmaak van de geboorteakte.

 • De ouders kunnen kiezen of het kind de naam van de moeder behoudt of de naam van de erkenner krijgt.

 • Wanneer achteraf de ouders toch beslissen dat het kind de naam van de vader moet dragen, kan men bij de burgerlijke stand een verklaring afleggen binnen een termijn van 1 jaar, nadat de erkenningsakte werd opgemaakt.

 • Vanaf de leeftijd van 15 jaar moet het kind toestemmen in de erkenning en de naamswijzing.

 

Contact

 • Dienst burgerlijke stand

AANVERWANTE INFO


Zoeken