Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Naamsverandering

Beschrijving

 • Iedere Belg, staatsloze of OVN-vluchteling kan een aanvraag indienen voor het wijzigen van zijn familienaam.

 • Het verzoek wordt schriftelijk en gemotiveerd aangevraagd aan de Federale Overheidsdienst Justitie – Dienst naamsveranderingen – Waterloolaan 155 – 1000 Brussel.

 • Naamsverandering wordt toegestaan bij Koninklijk Besluit. 

 

Voorwaarden

 • Het verzoek moet duidelijk en met redenen omkleed zijn. 

 

Bijzonderheden

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze:

 • Van de geboorteplaats van de aanvrager.
 • Van de plaats van de gewone verblijfplaats van de aanvrager, indien hij of zij niet in België is geboren.
 • Van Brussel, indien de aanvrager noch in België geboren is, noch er zijn gewone verblijfplaats heeft.  

 

Kosten

 • € 49,00 (registratierechten)  

 

Aanvraag

Volgende documenten moeten worden bijgevoegd :

 • Een voor eensluidend verklaard afschrift uit de geboorteakte van betrokkene.

 • Een recent bewijs van woonst.

 • Een bewijs van de Belgische nationaliteit, of voor staatslozen, vluchtelingen een attest dat deze hoedanigheid bewijst.

 • Een verklaring dat u de registratierechten, verschuldigd wanneer aanvraag wordt ingewilligd, zal betalen.

 

Contact

 • Dienst burgerlijke stand

AANVERWANTE INFO


Zoeken