Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Wettelijke samenwoonst

Beschrijving

  • Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend.
  • Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming.  Meer informatie omtrent de juridische gevolgen vindt u op de website wettelijk samenwonen.

  • Twee personen die in België een woning delen kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kunt ook wettelijk gaan samenwonen met een familielid of met iemand anders waarmee u geen seksuele relatie heeft.

  • Verder kunnen de partijen hun wettelijke samenwoning naar eigen goeddunken regelen door een overeenkomst, die echter niet in strijd mag zijn met de wet op de wettelijke samenwoning, met de openbare orde of de goede zeden, met de regels betreffende het ouderlijk gezag en de voogdij, of met de regels met betrekking tot de erfopvolging. Die overeenkomst moet dan wel voor een notaris verleden worden, en de ambtenaar van de burgerlijke stand zal er melding van maken in het bevolkingsregister.

 

Voorwaarden

  • U moet een schriftelijke verklaring van wettelijk samenwonen ondertekenen voor de beamdte van de burgerlijke stand. In deze verklaring bevestigt u vooraf kennis te hebben genomen van de inhoud van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek die het statuut van wettelijke samenwoning regelen.

  • Van deze aangifte krijgt u een ontvangstbewijs.

 

Bijzonderheden

  • De beamdte van de burgerlijke stand controleert of aan de wettelijke voorwaarden voor het wettelijk samenwonen is voldaan. Als dat het geval is, schrijft hij de verklaring in het bevolkingsregister in.

 

Beëindiging wettelijke samenwoonst

Als u de wettelijke samenwoonst wil beëindigen moeten beide partners een verklaring 'beëindiging wettelijke samenwoonst' komen ondertekenen op dienst burgerlijke stand.

 

Contact

  • Dienst burgerlijke stand

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken