Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven / Burgerzaken / Strafregister

Strafregister

In het gemeentelijk strafregister wordt al je informatie over veroordelingen en minnelijke schikkingen uitgaande van de rechtbanken bijgehouden.

Deze informatie kan gebruikt worden voor het afleveren van uittreksels uit het strafregister en documenten voor rechtbanken en politiediensten.

 

Beschrijving

 1. Uittreksel uit het strafregister (het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden).

 2. Aanverwante attesten aan het uittreksel strafregister zijn:

  • Attest van achtbaarheid.

  • Attest van Burgerlijke en Politieke rechten.

  • Attest dranken: uittreksel 596/1 of het vroegere moraliteitsattest voor de opening van een herberg, een restaurant, een zaak, een winkel.

  • Vergunning kansspelen.

  • Bekomen eerherstel

 

Uittreksel uit het strafregister

Beschrijving

Zo’n attest heb je vaak nodig bij een sollicitatie, voor een openbare dienst, een inschrijving in een vereniging voor sportschutters en andere.

Omdat de inhoud van je strafdossier regelmatig kan veranderen is dit attest maar beperkt geldig. Het is noodzakelijk dat dit attest steeds recent is.

Er bestaan 3 verschillende attesten. Daarom is het belangrijk dat je bij de aanvraag ons goed inlicht waarom je dit attest nodig hebt.


Type 1 (art. 595)

Dit is het meest gevraagde model en wordt afgeleverd bij alle aanvragen die niet onder type 2 en 3 vallen.

Dit model wordt onmiddellijk afgeleverd. Indien je het nodig hebt voor het buitenland dan is er een beperkte wachttijd gezien het document dan voorzien moet zijn van de handtekening van de Burgemeester. Ben je zeer recent inwoner van onze gemeente dan kan de wachttijd iets langer zijn.

Je moet vermelden waarvoor je dit document specifiek nodig hebt.


Type 2 (art. 595-1)

Dit uittreksel wordt gevraagd in het kader van bepaalde gereglementeerde activiteiten zoals bijvoorbeeld een schutterslicentie.

Dit model wordt onmiddellijk afgeleverd. Indien je het nodig hebt voor het buitenland dan is er een beperkte wachttijd gezien het document dan voorzien moet zijn van de handtekening van de Burgemeester. Ben je zeer recent inwoner van onze gemeente dan kan de wachttijd iets langer zijn.

Je moet vermelden waarvoor je dit document specifiek nodig hebt.

 

Type 3 (art. 595-2)

Dit uittreksel wordt gevraagd in het kader van bepaalde gereglementeerde activiteiten.

Dit model wordt onmiddellijk afgeleverd. Indien je het nodig hebt voor het buitenland dan is er een beperkte wachttijd gezien het document dan voorzien moet zijn van de handtekening van de Burgemeester. Ben je zeer recent inwoner van onze gemeente dan kan de wachttijd iets langer zijn.

Je moet vermelden waarvoor je dit document specifiek nodig hebt. 

 

Voorwaarden

U kan het attest aanvragen op 4 manieren:

1) u komt persoonlijk langs met uw identiteitskaart.

2) u neemt telefonisch contact met de dienst.

3) u stuurt een mail met uw gegevens en beschrijving waarvoor u het attest nodig hebt naar strafregister@stabroek.be.

4) Vraagt het aan in het online loket van de dienst burgerzaken.

 

Kosten

De uittreksels uit het strafregister zijn gratis.

 

Contact

Dienst burgerlijke stand, strafregister.


Aanverwante attesten aan het uittreksel van het strafregister zijn

Deze attesten leunen erg aan bij de uittreksels van het strafregister en dienen steeds getekend te worden door de Burgemeester.

Heb je zo’n attest snel nodig neem dan best contact op met de dienst strafregister, wij zorgen voor een spoedige afhandeling.

Deze attesten zijn volledig gratis.


Attest van achtbaarheid

Bewijs van Burgerlijke en Politieke rechten.

 

Vergunning schenken van sterke en gegiste dranken

Het moraliteitsattest is vervangen door een uittreksel uit het strafregister 596/1 - 8 dranken.

De attest of zgn. tapvergunning heb je nodig voor de uitbating van een zaak: bijv. winkel, supermarkt, wijnhandel, cafe, restaurant, ……

Dit uittreksel vraag je aan bij het gemeentebestuur waar je woont!

Hoe aanvragen: Je komt langs met je identiteitskaart en de gegevens van de zaak.

Op basis hiervan wordt de vergunning aangemaakt en door de Burgemeester ondertekend.

Dit attest is gratis.

 

Tapvergunning voor reizende drankgelegenheden (bijv. foodtrucks). Deze vergunning vraag je aan in de gemeente waar je onderneming is gevestigd.

Voor een éénmalige manifestatie (een fuif, een feestje van een vereniging, een stand op de dorpsdag of kerstmarkt,…..) is in de gemeente Stabroek geen vergunning nodig.

Opgelet: een aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen dien je nog wel te vragen, dit doe je best een paar maanden vooraf.


Vergunning kansspelen

Een verklaring dat je in de zaak die je uitbaat ook kansspelen mag zetten, verkrijg je op basis van je recht op een slijtvergunning.

Hoe aanvragen: Je komt langs met je identiteitskaart en de gegevens van de zaak.

Op basis hiervan wordt de vergunning aangemaakt en door de Burgemeester ondertekend.

Dit attest is gratis.


Bekomen Eerherstel

Heb je in het verleden ooit een veroordeling opgelopen die niet vervalt of niet gewist kan worden op je strafregister, dan kan je eerherstel aanvragen.

Over de voorwaarden en de procedure voor het bekomen van eerherstel vraag je info op de dienst burgerlijke stand / strafregister.

Een aanvraag tot eerherstel kan men slechts 1 maal bekomen elke 10 jaar.

 

Contact

Dienst burgerlijke stand/strafregister

AANVERWANTE INFO


Zoeken