Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Leven / Hulpdiensten

Hulpdiensten

Noodnummer lokale politiezone Noord

geen-gezever

Bij een dringende en niet uit te stellen interventie:

Bel het noodnummer 101

Of T 03 660 09 30 lokale politie hoofdpolitieplaats Kapellen

Bij een niet dringende interventie: T 03 660 09 70 politiepost Stabroek of T 03 660 09 30 lokale politie hoofdpolitieplaats Kapellen

 

Noodnummer brandweer

 

Voor dringende gevallen van brand en ongevallen:

Bel de noodcentrale 112

Bij de oproep geef je kort de juiste plaatsaanduiding, een duidelijke omschrijving van het gebeuren en wie je bent.

Alle informatie over de noodnummers, hoe je deze moet gebruiken, wanneer en wanneer niet vindt u op de website sos112.

 

 

Voor wat kan u een beroep doen op de brandweer of de politie?

 

logopznoord

Politie

De lokale politie zorgt voor de basispolitiezorg. Aanvullend organiseert de zone zich rond een aantal gespecialiseerde diensten en prioriteiten.

Er wordt een wijkwerking georganiseerd in 3 afdelingen Hei, Polder en Centrum. Klik hier om uw wijkagent op te zoeken.

 

Gespecialiseerde diensten

 • Afdeling onderzoek (recherche, jeugd, milieu, slachtofferhulp): T 03 660 09 30
 • Afdeling verkeer: T 03 660 09 42 of e-mail: verkeer@pznoord.be

 

Andere dienstverlening

 • Gevonden/verloren voorwerpen - verlies van identiteitspapieren: alle gevonden voorwerpen moeten bij de Lokale Politie worden binnengebracht. Deze worden geregistreerd, de nodige opzoekingen worden verricht en in laatste instantie overgemaakt aan de bevoegde gemeentelijke diensten voor bewaring.
 • Fietsregistratie: Uw rijksregisternummer wordt gratis in het kader van uw fiets gegraveerd. Dit kan alleen maar na een afspraak te hebben gemaakt met het secretariaat van de politiepost te Kapellen. Contact: Hoofdcommissariaat Kapellen, T 03 660 09 30 of satelliet Stabroek T 03 660 09 70.
 • Vakantietoezicht: tijdens uw vakantie kan u extra toezicht vragen op uw woning. Er worden dan zowel overdag als ‘s nachts op verschillende tijdstippen controles uitgevoerd. De aanvraagformulieren kan u verkrijgen op de 2 politieposten.
 • Manifestaties: voor tijdelijke manifestaties op de openbare weg, zoals buurtfeesten of sportevenementen, kan u contact opnemen met hoofdcommissaris Schryvers, T 03 660 09 61.
 • Aanvragen moeten op tijd gebeuren (minimum 2 maanden op voorhand), zodat de nodige toelatingen en adviezen tijdig kunnen afgeleverd worden aan de gemeentebesturen.
 • Verkeerssignalisatie: toelatingen tot het plaatsen van tijdelijke verkeerssignalisatie voor het uitvoeren van werken (bijv. plaatsen van afvalcontainer of verhuiswagen) moet u aanvragen in de respectievelijke politieposten van uw woonplaats. De gemeente Stabroek zal deze volgens de aanvraag plaatsen.
 • Wapenvergunningen: voor de aanvragen en de vergunningen voor wapenbezit kan u contact opnemen met de verantwoordelijke per politiepost (Stabroek: Patrick D’Haen, T 03 660 09 70).

 

Commissariaat                                                                        Politiepost Stabroek: openingsuren

Christiaan Pallemansstraat 57 2950 Kapellen                             Dorpsstraat 99 2940 Stabroek

T 03 660 09 30 - F 03 605 35 34                                                 T 03 660 09 70 - F 03 568 62 52

 

Meer info op de website van de politiezone.

 

brandweer-logo

Brandweer

Bij levensgevaar bel steeds de noodcentrale 112.

Niet dringende hulp: bel 03 605 57 65.

De gemeente Stabroek is aangesloten bij de brandweer/hulpverleningszone Rand. Dringende brandweerinterventies gebeuren vanuit brandweerposten (Kapellen of Antwerpen) die het snelste ter plaatse kan zijn.

De bevoegde brandweerdienst voor Stabroek is de brandweer Kapellen.

Brandweer Kapellen

Kazerne, Essenhoutstraat 69 te Kapellen

Administratie T 03 605 13 95 – F 03 605 13 94 of via mail naar kapellen@brandweer.zonerand.be 

 

Interventie bij:

 • Brand en redding van personen.
 • Interventies bij stormweder, voor zover geen nalatigheid ten laste kan gelegd worden.
 • Pompwerken, als het water afkomstig is van de waterleiding onder de openbare weg, bij overstroming, ramp, stortregens en ontoereikende openbare riolen.

 

Bij de brandweer kan u ook terecht voor:

 • Watersnood, stormschade, onschadelijk maken of vernietigen van wespen en bijennesten of ‑zwermen die gevaar meebrengen voor personen T 03 605 57 65 of doe een beroep op de hulpdienst Stabroek.

 

De algemene regel is de vervuiler/de veroorzaker de hulpverlening betaalt.

Voorbeelden:

 • Reinigen van het wegdek na verkeersongevallen.
 • Verloren lading van vrachtwagen.
 • Lekkende vaten chemicaliën.
 • Pompwerken, als de oorzaak moet gezocht worden bij gebrekkig nazicht of onderhoud van private waterleiding of riolering of indien de leidingen in het eigendom niet beveiligd zijn tegen vriesweer.

 

Het betrokken retributiereglement vindt u op onze overzichtspagina belastingen en retributies.

 

Vrijwillige Hulpdienst Stabroek

Kazerne, Hoge Weg 123/B te Hoevenen.

T 03 664 21 10 (secretariaat) - Noodnummer 03 664 86 06 – Noodfax 03 664 22 10

Website: http://www.hulpdienststabroek.be/

U kan een beroep doen op de vrijwillige hulpdienst Stabroek-Hoevenen-Putte voor niet dringende gevallen (zie hierboven).

Om hulp (dringend en niet dringend) te vragen, dien je steeds het noodnummer 03 664 86 06 te gebruiken. Je zal telefonisch contact krijgen met een medewerker van wacht.

 

ga naar boven

 

Ga naar de info over de wachtdiensten (tandartsen, apotheken, ...)

 


AANVERWANTE INFO


Zoeken