Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Initiatief buitenschoolse kinderopvang

Voor wie en door wie?

Het gemeentebestuur Stabroek richt een initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) in voor kinderen van het kleuter- en lager onderwijs (2,5 tot 12 jaar) die in Stabroek wonen, er school lopen of waarvan tenminste 1 van de ouders tewerkgesteld is in Stabroek. Ook kinderen die deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de gemeente Stabroek, kunnen gebruik maken van onze voor en na opvang.

Een team van opgeleide en gemotiveerde begeleidsters staat klaar om de kinderen een leuke tijd te bezorgen in de buitenschoolse kinderopvang. Zij organiseren regelmatig activiteiten waaraan de kinderen vrijblijvend kunnen deelnemen en schenken aandacht aan hun ontplooiing en creativiteit.

De kinderopvang en het team worden gecoördineerd door de coördinator vanuit het Sociaal Huis in Hoevenen.

Wanneer?

 

De kinderen kunnen er terecht voor- en naschools, tijdens schoolvrije dagen en vakantieperioden.

Voorschools: vanaf 7u00 tot 1 kwartier voor aanvang van de lessen

Naschools: vanaf 1 kwartier na beëindigen van de lessen – ook op woensdagnamiddag- tot 18u30.

Vrije dagen: vanaf 7u00 tot 18u30

 

Registreren?

Voordat u kunt gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang moet u uw kinderen registreren. Dit kan in het Sociaal centrum, dienst buitenschoolse kinderopvang, Kerkstraat 37 te Hoevenen of door het registratieformulier en de schriftelijke overeenkomst te downloaden en ingevuld, ondertekend en met de nodige bewijzen binnen te brengen op het bureel van de buitenschoolse opvang. Het registratieformulier en de schriftelijke overeenkomst zijn ook te verkrijgen op de opvanglocaties.

 

Welke gegevens bezorgt u bij de inschrijving?

 

  1. Bewijs van gezinssamenstelling: dit kunt u krijgen op de burgerlijke stand van uw gemeente of een kopie van het trouwboekje (ook de pagina met de kinderen). Inwoners van de gemeente Stabroek kunnen dit via het e-loket aanvragen.
  2. Mutualiteitsklever van de kinderen
  3. Attest Verhoogde tegemoetkoming (indien van toepassing)

 

Openingsuren bureel Sociaal Huis?

 

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 10u00 tot 11u30 of na afspraak.

 

Permanenties coördinator?

 

Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 10u00 tot 11u30 of na afspraak.

Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand van 15u30 tot 19u00 in het Sociaal Huis, Kerkstraat 37 te Hoevenen.

 

Tarieven?

Bijdrage voor- en naschoolse opvang

Per begonnen half uur:  0,80  euro

Versnapering inbegrepen

 

Bijdrage schoolvrije dagen en vakanties

Minder dan 3 uur:  3,00 euro

Tussen 3 en 6 uur:  4,50 euro

Meer dan 6 uur:  8,93 euro

Versnapering zelf meebrengen

 

Bij gelijktijdige opvang van 2 of meer kinderen van hetzelfde gezin geldt een gezinskorting van 25%.

In bepaalde omstandigheden is een aangepast tarief mogelijk. De aanvraag van dit sociaal tarief gebeurt bij de coördinator en de nodige bewijsstukken dienen voorgelegd te worden.

De kinderopvang is fiscaal aftrekbaar tot de leeftijd van 12 jaar.


AANVERWANTE INFO


Zoeken