Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning is een gemeentelijke adviesraad die op vraag van het lokaal bestuur advies geeft over het lokaal beleidsplan kinderopvang en opvoedingsondersteuning, de uitvoering ervan en over de uitbouw van kinderopvang en opvoedingsondersteuning in de gemeente. Ook kan het Lokaal Overleg op eigen initiatief advies uitbrengen aan het lokaal bestuur.

Maar ook en vooral is het Lokaal Overleg een forum waar alle partijen die ermee bezig zijn, elkaar ontmoeten. Dit kunnen zowel professionelen als niet-professionelen zijn, zowel overheden als organisaties of verenigingen, …(vb: erkende huisartsen, de scholen van kleuter- tot secundair, de CLB’s, de ouderverenigingen, het maatschappelijk opbouwwerk, diensten voor gezinszorg, de lokale politie,…).
Zo wordt het lokaal overleg een middel om samenwerking te helpen realiseren tussen alle partners die in de gemeente werken met ouders en opvoeders, en voor kinderen en jongeren.

AANVERWANTE INFO


Zoeken