Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Handicap

De aanvraag voor de federale tegemoetkomingen aan personen met een handicap moet worden ingediend bij sociale dienst van het OCMW Stabroek.

Sedert enige tijd is enkel de elektronische aanvraagprocedure, de procedure Communit-e, van toepassing. Zij laat toe om deze aanvraag via het internet rechtstreeks in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid in te brengen, via een beveiligde toegang.

De sociale dienst ontvangt dan online, een ontvangstbewijs van de aanvraag, alsook de administratieve en medische formulieren (vooringevuld met de identificatiegegevens van de personen). Die documenten kunnen dan onmiddellijk aan de burger overhandigd worden.

De persoon met een handicap of zijn gemachtigde kan op dezelfde wijze een nieuwe aanvraag indienen bij de sociale dienst, wanneer betrokkene van oordeel is dat een nieuw element ertoe kan leiden dat er een recht op de tegemoetkoming ontstaat of de reeds toegekende tegemoetkoming verhoogd kan worden.

De maatschappelijk assistenten van de sociale dienst zijn steeds bereikbaar tijdens de permanenties.

indien dit voor U niet mogelijk is kan U ons steeds bellen voor een afspraak T 03 660 09 80.
 

Permanentie in het Sociaal Huis te Hoevenen

Elke voormiddag in het Sociaal huis, Kerkstraat 35 tussen 10u00 en 12u00 en elke dinsdagavond tussen 16u00 en 19u00.
Telefoon: 03 317 18 80
E-mail: socialedienst@ocmwstabroek.be

 

Op de website van het Vlaams agentschap voor personen met een handicap vindt u verdere praktische informatie. U kan ook terecht op de website van de vereniging personen met een handicap waar u een heleboel nuttige informatie aantreft over personen met een handicap.

Wilt u meer weten over de Belgische sociale zekerheid, dan kan u terecht op het portaal sociale zekerheid.

 

De FOD Sociale Zekerheid/directie-generaal Personen met een handicap kan u bereiken via het contact center T 0800 987 99 of F 02 509 81 85 van maandag tot vrijdag doorlopend van 8u30 tot 16u30.

AANVERWANTE INFO


Zoeken