Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsoverzicht / Archief/oude en vervallen berichten / Aanvragen parkeerverbod of signalisatievergunning

Aanvragen parkeerverbod of signalisatievergunning

Er is een nieuwe procedure voor de inname van het openbaar domein voor werven en andere verkeersbelemmeringen. Deze aanvraag dient digitaal te gebeuren via het e-loket op onze website.

Door het digitaliseren van de aanvraagprocedure drong zich tevens een nieuw retributiereglement op. Dit regelt de inning van de innames. De betaling van de retributie gebeurt rechtstreeks via de betaalmodule in het e-loket (of contant op de dienst gemeentewerken). De retributie wordt berekend op de ingenomen oppervlakte van het openbaar domein. Het bedrag werd vastgesteld op 0,50 euro per vierkante meter per dag of gedeelte van een vierkante meter die is ingenomen van het openbaar domein vanaf de 6de dag (er geldt een vrijstelling voor de eerste 5 dagen). Elk gedeelte van een vierkante meter wordt voor één eenheid aangerekend. Daarnaast wordt er altijd een administratieve kost van 10,00 euro per afgeleverde vergunning aangerekend aan de aanvrager.

Ga naar het nieuwe e-loket voor een aanvraag van een vergunningen.

Kort nog even de belangrijkste principes van deze dienstverlening:

Je kan het openbaar domein innemen als je:

- een container op de parkeerstrook, de rijbaan of het voetpad wil plaatsen

- een parkeerverbod wil aanvragen

- als een aannemer werken gaat uitvoeren waarbij het voetpad, fietspad, de berm, parkeerstrook en/of de rijbaan wordt ingenomen

 

Deze aanvraag gebeurt bij voorkeur via het e-loket op de gemeentelijke website, en dit minstens 10 werkdagen op voorhand (vroeger mag ook). De vergunning zal na betaling en goedkeuring rechtstreeks afgeleverd worden in je mailbox. Beschik je niet over een computer, dan kan je een beroep doen op een medewerker van de dienst gemeentewerken. Dit tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, 2de verdiep, Dorpsstraat 99 - tel 03 210 11 44. Op de dienst gemeentewerken betaal je contant of via bancontact.Als de vergunning klaar is worden deze aanvragers telefonisch gecontacteerd.

 

Je kan geen vergunning aanvragen bij de politiezone Noord.

 

Voor gewestwegen zijn we verplicht een bijkomende vergunning aan te vragen bij de afdeling Wegen en Verkeer, district Antwerpen.

 

De gemeente Stabroek levert de parkeerverbodsborden en eventueel een nadarhek als er een straat moet worden afgesloten. Aannemers kunnen gemachtigd worden om eigen materiaal te gebruiken.

 

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken