Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Afrikaanse varkenspest

Recent werd Afrikaanse varkenspest vastgesteld in de Provincie Luxemburg bij enkele in het wild levende everzwijnen. Deze ziekte, die zich uitsluitend manifesteert bij de diersoort varkens (en aanverwante), wordt uitgelokt door een virus dat zeer dodelijk is voor de varkens. Bovendien is dit virus zeer resistent hetgeen wil zeggen dat het, na de dood van haar gastheer, gedurende langere tijd kan overleven in de omgeving. Voor alle duidelijkheid: Afrikaanse varkenspest vormt geen gevaar voor de mens en heeft dan ook geen impact op de volksgezondheid.

Er gelden in gans België volgende maatregelen, op voorwaarde dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kunnen de maatregelen voor alle varkensbeslagen in heel België als volgt worden samengevat:

  • Er is een verbod op verzamelingen van varkens, inbegrepen het verzamelen van varkens van verschillende herkomst op eenzelfde voertuig.
  • Varkens mogen dus enkel geladen worden in een leeg voertuig en moeten rechtstreeks vanaf het varkensbedrijf naar hun bestemming worden afgevoerd.
  • De toegang tot elk varkensbedrijf of elke plaats waar varkens worden gehouden is enkel toegelaten voor personen nodig in het kader van de goede bedrijfsvoering.
  • Het is verboden om een varkensbedrijf te betreden of in contact te komen met varkens in de eerste 72 uur na contact met een wild everzwijn.
  • Alle materiaal, machines en apparatuur die met het virus van Afrikaanse varkenspest verontreinigd kunnen zijn, mogen niet op een varkensbeslag worden binnengebracht.
  • Het is verboden om een dood of geschoten everzwijn of een deel daarvan binnen te brengen op een varkensbeslag of een plaats waar varkens worden gehouden.
  • Het is verboden keukenafval aan varkens te voederen.

 

Op alle bedrijven en plaatsen waar varkens worden gehouden moeten strikte bioveiligheidsmaatregelen worden toegepast:

  • Nieuwe varkens, die worden binnengebracht in een varkensbeslag moeten in quarantaine geplaatst worden.
  • Alle vervoermiddelen die dienen voor het vervoer van varkens, moeten na elk transport worden ontsmet.
  • Elke varkenshouder moet bij het vaststellen van klinische problemen een dierenarts raadplegen. Die mag de behandeling van de dieren slechts instellen indien hij tegelijk kadavers of monsters overmaakt aan DGZ of ARSIA voor een onderzoek op Afrikaanse varkenspest.

 

AVP is een aangifteplichtige ziekte. Elke verdenking moet aan het FAVV gemeld worden. Deze verplichting geldt voor de veehouders, de dierenartsen en de laboratoria.

 

Het FAVV stelt 3 informatiefolders ter beschikking over preventieve maatregelen, afgestemd op drie doelgroepen:

· Veehouders

· Jagers

· Algemene publiek

 

Je kan deze folders, en andere relevante informatie, terugvinden via http://www.afsca.be/avp/

 

Het FAVV vraagt daarom om zo snel mogelijk geïnformeerd te worden bij meldingen van veel ernstig zieke of dode varkens in varkenshouderijen zodat zij onmiddellijk ter plaatse kunnen gaan om na te gaan of de Afrikaanse Varkenspest al dan niet aanwezig is. Dit kan via mail naar PRI.ANT@favv.be of ia het telefoonnummer 03/202.27.11 , adres Italiëlei 4 bus 18, 2000 Antwerpen.

 

Gevallen van ernstig zieke of dode wilde varkens in de natuur, moeten gemeld worden aan:

· VOC Brasschaat-Kapellen, 0473/48.48.97, Holleweg 43, 2950 Kapellen, info@vocbrasschaatkapellen.be

AANVERWANTE INFO


Zoeken