Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsoverzicht / Archief/oude en vervallen berichten / Bekendmaking opmaak lijst van gezworenen

Bekendmaking opmaak lijst van gezworenen

De burgemeester maakt bekend dat er een gemeentelijke lijst van gezworenen wordt opgemaakt.

De burgemeester brengt zijn medeburgers ter kennis dat hij, overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk wetboek, op 9 januari 2017, te 14u00, in het administratief centrum van de Gemeente Stabroek, Dorpsstraat 45 te 2940 Stabroek overgaat tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven.

 

Hij wordt bijgestaan door de volgende schepenen:

- mevr. Liesbeth Verhaert, schepen

- mevr. Veerle Nuyts, schepen

- de heer Ludo Reyntjens, vervangend schepen

- de heer Tom Van der Brempt, schepen

- mevrouw Chris Van Haute, voorzitter OCMW

 

De loting geschiedt in het openbaar.

 

Rik Frans, burgemeester.       

AANVERWANTE INFO


Zoeken