Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsoverzicht / Archief/oude en vervallen berichten / Captatieverbod stroomgebieden

Captatieverbod stroomgebieden

Het captatieverbod voor de stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen wordt strenger vanaf 19 juli 2019.

Gouverneur Cathy Berx vaardigt per 19 juli een strenger captatieverbod uit in stroomgebieden van de provincie Antwerpen.

 

Dit  nieuwe captatieverbod komt er na advies van de Vlaamse Droogtecommissie en geldt voor alle waterlopen in de stroomgebieden van de Mark, de Kleine Aa of Weerijsbeek, het Groot Schijn, de Laarse beek, het Antitankkanaal, de Kleine Nete, de Grote Nete (stroomopwaarts samenvloeiing met Kleine Nete), de Vrouwvliet, de Birrebeek, de Zwarte Beek, de Grote Molenbeek en de Autbroekloop.

 

Het captatieverbod gaat in op 19 juli 2019.

 

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Politiebesluit - Kaart stroomgebieden 

 

Het tijdelijk verbod geldt voor onbepaalde duur of tot de opheffing van het politiebesluit. De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via https://www.cathyberx.be/ of https://www.provincieantwerpen.be/leefmilieu/waterlopen.html.

 

In de stroomgebieden waar het captatieverbod vanaf nu geldt, worden zo ook Europees beschermde vissoorten beter beschermd. Het is belangrijk dat de jarenlange inspanningen om deze soorten te behouden niet teniet worden gedaan. Een lokaal captatieverbod is eerder een uitzonderlijke maatregel. De provincie is in haar taak als waterbeheerder vooral proactief bezig met het beheersen van de waterproblematiek door bijvoorbeeld waterlopen te hermeanderen, valleigebieden op te waarderen en overstromingsgebieden aan te leggen.


 

AANVERWANTE INFO


Zoeken