Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsoverzicht / Archief/oude en vervallen berichten / Extra containerbehandelingscapaciteit Havengebied Antwerpen

Extra containerbehandelingscapaciteit Havengebied Antwerpen

De Vlaamse overheid zoekt bijkomende mogelijkheden voor de behandeling van containers in het Havengebied Antwerpen. Parallel hiermee bekijkt men hoe logistiek-industriële gronden ontwikkeld kunnen worden en op welke manier het verkeer via de weg, het water en het spoor op het hoofdwegennet kan aantakken. Deze zoektocht verloopt via de procedure van de ‘complexe projecten’.

In het afgelopen jaar werd uitgebreid onderzoek gevoerd naar acht mogelijke alternatieven voor extra containerbehandelingscapaciteit. Toen op 17 januari 2018 de onderzoeksresultaten werden bekend gemaakt, werd snel duidelijk dat bijkomend onderzoek zich opdrong. Daarom werd een tussennota opgesteld die verschillende onderzochte bouwstenen bundelt in een negende alternatief. De tussennota geeft aan wat bijkomend onderzocht moet worden en wat de te onderzoeken effecten van dit alternatief zijn.

 

Van 10 juli tot 19 augustus 2018 kunt u de ‘tussennota’ tijdens de openingsuren van de loketten inkijken in de betrokken gemeenten, downloaden op de website via www.extracontainercapaciteitantwerpen.be

 

·  Districtshuis van Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen

·  Districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht

·  Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis, Stationsstraat 2, 9120 Beveren

·  Dienst Milieu, Gravendreef 5,  9120 Beveren

·  Sector Grondgebiedszaken - Dienst Omgeving, Burg. Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas

·  Gemeentehuis - Dienst Urbanisatie, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek, tijdens de openingsuren.

·  Dienst Leefomgeving, Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht

 

Opmerkingen kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 19/08/2018.

Stuur uw inspraakreactie naar één van bovenstaande adressen of naar Reginald Loyen, Afdeling Beleid,

Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 2, bus 2, 1000 Brussel.

Of mail naar eca@mow.vlaanderen.be.

AANVERWANTE INFO


Zoeken