Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsoverzicht / Archief/oude en vervallen berichten / Heraanleg Dorpsstraat/Laageind (N111)

Heraanleg Dorpsstraat/Laageind (N111)

Het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) houdt ons met nieuwsbrieven op de hoogte over de stand van zaken in de voorbereiding van de werken aan de Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek.

Momenteel is de stand van zaken als volgt:

De voorbereiding en de procedures voor deze werken vragen wat meer tijd dan voorzien was. Daardoor schuift de timing op en zullen de werken later starten dan oorspronkelijk gepland.

 

Timing en procedures

De omgevingsvergunning voor deze werken wordt begin mei ingediend. Binnenkort mag je een folder verwachten met meer concrete info over het ontwerp en het openbaar onderzoek. Dan krijg je de kans om de plannen in meer detail te bekijken. 
Het bestek op basis waarvan de aannemer zal worden aangesteld, wordt in mei afgewerkt. Deze zomer kunnen we de aanbesteding dan bekend maken. De nutswerken zullen in het najaar van 2018 starten, de start van de heraanleg is voorzien in het voorjaar van 2019.  

 

Conclusies enquête bereikbaarheid

Eind 2017 polsten we via een online enquête naar bezorgdheden en noden van de bedrijven in de werfzone met betrekking tot hun bereikbaarheid. We hebben de informatie die hieruit naar boven kwam, bestudeerd en geanalyseerd en kwamen tot volgende conclusies:

 • Bedrijven waar op zeer regelmatige basis zwaar vervoer van en naartoe gaat, liggen voornamelijk tussen de Abtsdreef en de A12.
 • Leveringen gebeuren meestal op weekdagen in de voormiddag, zowel door personenwagens als door zware vrachtwagens.
 • Klanten bezoeken de handelszaken zowel in de voor- als in de namiddag, maar we merken een piek op tussen 16.00u. en 18.00u.
 • Zowel klanten als medewerkers verplaatsen zich voornamelijk met de auto.
 • Het verkeer naar de werfzone komt vanuit de verschillende aanrijrichtingen, er is dus geen dominante richting.
 • Er moet voldoende aandacht besteed worden aan verkeer van en naar de scholen in de werfzone.
 • Ook met kleinhandelszaken, winkels en bezoeken van huisartsen moet rekening gehouden worden.

Deze conclusies zullen integraal aan de aannemer meegeven worden, zodat hij hier zo veel mogelijk rekening mee kan houden. De mate waarin hiermee rekening gehouden wordt in de offertes zal de keuze voor de aannemer bepalen.

 

Opmaak van het bestek

Naast de conclusies van de enquête geeft AWV in het bestek ook al een aantal krijtlijnen mee aan de kandidaat-aannemers:

 • De werken voor de heraanleg mogen maximum een kalenderjaar duren. Hierbij willen we wel opmerken dat er nog nutswerken vooraf gaan aan de heraanleg en die duren ongeveer 6 maanden. Voordat de nutsmaatschappijen van start gaan zullen de voortuinen vrijgemaakt worden. Er zal dus ongeveer 1,5 jaar lang gewerkt worden, zij het niet altijd met hinder voor verkeer.
 • Er wordt een voorstel van mogelijke fasering meegegeven. Het is aan de aannemer om die waar mogelijk nog te verbeteren, steeds met het oog op minder hinder. Het voorstel van fasering ziet eruit als volgt:
  • Fase 1: van de A12 tot voor het kruispunt met de Abtsdreef
  • Fase 2: vanaf de Abtsdreef (kruispunt inbegrepen) tot voor de Kleine Molenweg
  • Fase 3: vanaf de Kleine Molenweg (kruispunt inbegrepen) tot voor de Grote Molenweg
  • Fase 4: het kruispunt van de N111 met de Grote Molenweg
 • Eén rijrichting op de N111 moet zo veel mogelijk open blijven. Ook mogelijke of verkieslijke omleidingen zullen worden meegegeven in het bestek.
 • De attractiepolen voor het verkeer moeten maximaal bereikbaar blijven (ook voor zwaar vervoer).
 • De omleiding voor fietsers moet zo veel mogelijk beperkt worden. Een veilige passage voor fietsers langs de werf is een belangrijk aandachtspunt.
 • De tijd dat een oprit niet bereikbaar is, moet zo minimaal mogelijk blijven. We kunnen helaas niet garanderen dat men te allen tijde bereikbaar blijft, maar alles moet in het werk gesteld worden om ervoor te zorgen dat de hinder zo beperkt mogelijk blijft.
 • Tijdige en duidelijke communicatie over omleidingen, fasewissels, eventuele wijzigingen en dergelijke. 
   

Wanneer de aanbestedingsprocedure is afgerond, een aannemer is aangesteld en we een beter zicht hebben op de fasering en omleidingen, brengen we je hiervan op de hoogte. 
 

Blijf op de hoogte 

 

Wil je graag de digitale nieuwsbrief zelf ontvangen? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven de webpagina op www.wegenenverkeer.be/stabroek en schrijf je in op de nieuwsbrief.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken