Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsoverzicht / Archief/oude en vervallen berichten / Jaarlijkse belastingaangifte

Jaarlijkse belastingaangifte

De FOD Financiën vult je aangifte gratis in op vrijdag 24 mei van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 15u00 in de raadzaal van het gemeentehuis Stabroek.

Op deze zitdag kan de wachttijd enigszins oplopen. Met een beetje geduld komt iedereen aan de beurt. Er is een wachtruimte in de raadzaal.

 

Gelieve volgende documenten mee te brengen naar de zitdag:

· De blanco aangifte.

· De elektronische identiteitskaart en de pincode (ook deze van de echtgenoot/wettelijk samenwonende partner als dat nodig is. Kom je voor iemand anders, breng dan ook een volmacht mee).

· Fiches inzake uw inkomsten (bezoldigingen, pensioenen, vakantiegeld, vervangingsinkomsten,...).

· Bewijsstukken betreffende aftrekbare uitgaven (attesten hypothecaire leningen, pensioensparen, giften, kinderoppas, dienstencheques, energiebesparende investeringen,...).

 

Alternatieve zitdagen

Er wordt maar één zitdag georganiseerd in onze gemeente.

Je kan ook gebruik maken van de zitdagen op het taxatiekantoor personenbelasting Antwerpen van de FOD Financiën, Italiëlei  4  te Antwerpen. T 0257 54 450. 

Deze zitdagen zijn er vanaf mei alle werkdagen van 09u00 tot 12u00 en in juni alle werkdagen van 09u00 tot 15u00.

 

We willen er ook op wijzen dat de inning van de personenbelasting gebeurt door de FOD Financiën en niet door het gemeentebestuur. Voor alle vragen over je aangifte en de personenbelasting kan je terecht bij de FOD op het nummer T 0257 257 57 (op werkdagen tussen 8u00 en 17u00) of via hun website.

Medewerkers van het gemeentebestuur zullen je voor alle vragen hieromtrent doorverwijzen naar deze bevoegde overheidsdienst.

 

AANVERWANTE INFO


Zoeken