Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsoverzicht / Archief/oude en vervallen berichten / Nieuwe procedure voor de signalisatievergunning

Nieuwe procedure voor de signalisatievergunning

Vanaf 1 januari 2018 trad er voor onze gemeente een nieuw reglement in werking voor de inname van het openbaar domein voor werven en andere verkeersbelemmeringen. Voor dergelijke inname moet je signalisatievergunning aanvragen. Deze aanvraag zal enkel kunnen gebeuren via een gebruiksvriendelijk e-loket op onze website. De vergunning wordt naar je mailbox gestuurd.

Tot voor kort werd voor een bepaalde inname van het openbaar domein een belasting geheven. Dit was vooral het geval voor de langdurige innames die de verkeerssituatie op deze manier uit evenwicht brachten. Door het digitaliseren van de aanvraagprocedure drong zich tevens een nieuw retributiereglement op om de betalingen voor innames te innen. Het nieuwe retributiereglement vervangt het oude belastingreglement. De betaling van de retributie gebeurt rechtstreeks via de betaalmodule in het e-loket. De retributie wordt berekend op de ingenomen oppervlakte van het openbaar domein. Het bedrag werd vastgesteld op 0,50 euro per vierkante meter per dag of gedeelte van een vierkante meter die is ingenomen van het openbaar domein vanaf de 6de dag (er geldt een vrijstelling voor de eerste 5 dagen). Elk gedeelte van een vierkante meter wordt voor één eenheid aangerekend. Daarnaast wordt er een administratieve kost van 10,00 euro per afgeleverde vergunning aangerekend aan de aanvrager.

Enkele simulaties :

1) Plaatsing van een container voor 5 dagen

Inname openbaar domein 1 parkeerplaats (6x2.45m) x 5 dagen: kostprijs = 0 euro (vrijstelling voor de eerste vrije periode van 5 werkdagen) + 10 euro administratieve kost = totaal 10 euro.

 

2) Plaatsen van een container voor 14 dagen

Inname openbaar domein 1 parkeerplaats (6x2.45m) x 14 dagen: kostprijs = 102,9 euro + 10 euro administratieve kost = totaal 112,9 euro.

Het nieuwe dienstreglement en het nieuwe retributiereglement downloaden. Ga naar het nieuwe e-loket voor de signalisatievergunningen.

Kort nog even de belangrijkste principes van deze dienstverlening:

Je kan het openbaar domein innemen als je:

- een container op de parkeerstrook, de rijbaan of het voetpad wil plaatsen

- een parkeerverbod wil aanvragen

- werken gaat uitvoeren waarbij het voetpad, fietspad, de berm, parkeerstrook en/of de rijbaan wordt ingenomen

- ….

 

Voor dit alles ben je verplicht een signalisatievergunning aan te vragen. Deze dient online via de gemeentelijke website aangevraagd te worden, minstens 8 kalenderdagen op voorhand. In het nieuwe e-loket is een betaalmodule voor de retributie aanwezig. Hier kan je de verschuldigde retributie onmiddellijk afrekenen.

Een verlenging aanvragen is mogelijk, maar ook dit moet minstens 8 kalenderdagen op voorhand gebeuren.

Voor gewestwegen blijf je verplicht een bijkomende vergunning aan te vragen bij de afdelingen Wegen en Verkeer, district Antwerpen.

 

Na goedkeuring krijg je de toelating voor de signalisatievergunning in je mailbox. Personen die niet over een e-mailadres beschikken, worden telefonisch gecontacteerd en moeten de vergunning afhalen bij het onthaal van de Politiezone Noord.

 

De gemeente Stabroek levert de parkeerverbodsborden en eventueel een nadarhek als er een straat moet worden afgesloten.

 


AANVERWANTE INFO


Zoeken