Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsoverzicht / Archief/oude en vervallen berichten / Nutswerken Laageind/Dorpsstraat starten later

Nutswerken Laageind/Dorpsstraat starten later

Stand van zaken heraanleg Dorpsstraat en Laageind (gewestweg N111).

Zopas verscheen er een nieuwsbrief van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) over de geplande werken aan de Dorpsstraat en Laageind (N111) in Stabroek.

 

De N111 snijdt dwars door het dorpscentrum van Stabroek en is vooral gericht op autoverkeer. De heraanleg zal leiden tot nieuwe fietspaden aan beide zijden van de weg en die zullen meer ruimte geven aan fietsers en voetgangers. Parkeren zal in de nieuwe situatie veiliger en efficiënter verlopen en er komt een kiss-and-ridezone in de schoolomgeving. Tenslotte worden ook de belangrijkste kruispunten aangepakt: het kruispunt met de Abtsdreef/Picoloplein, de Grote Molenweg en de Kleine Molenweg/Meidoornlaan. Verkeerslichten en oversteekpunten met een middenberm zorgen er voor een veiligere verkeerssituatuie. Dit alles gaat gepaard met het vernieuwen en omvormen van het rioleringssysteem van een gemengd systeem naar een gescheiden rioleringsstelsel (apart afvoer van afval- en regenwater). 

 

Hieronder geven we je graag een nieuwe stand van zaken.

Nutswerken schuiven op naar voorjaar 2019

De laatste nieuwsbrief vermeldde najaar 2018 als startdatum van de nutswerken. Die timing schuift wat op. De nutsmaatschappijen starten ten vroegste in februari 2019 met hun verplaatsingswerken. De nutswerken zijn nodig om de eigenlijke heraanleg van de N111 mogelijk te maken.

Aannemer bekend in januari 2019

De procedure voor de omgevingsvergunning is ondertussen afgerond. AWV bereidt de werken op dit moment verder voor. Van zodra de nutswerken afgerond zijn, kan AWV starten met de definitieve heraanleg van de N111. In de loop van januari stelt AWV daarvoor een aannemer aan.

Eens die aannemer gekend is, komt er snel ook meer duidelijkheid over de planning en de timing van de herinrichting. Vermoedelijk starten deze werken in het voorjaar van 2019.

 

Beschrijving werken

De opdracht omvat hoofdzakelijk:

- Opbreken van de gehele bestaande bovenbouw: rijweg, voetpaden, fietspaden, parkeerstroken, lijnvormige elementen.

- Gedeeltelijke opbraak bestaande rioleringsstelsel.

- Gedeeltelijke renovatie bestaande rioleringsstelsel.

- Aanleg nieuw rioleringsstelsel.

- Bouwen bufferbekken.

- Bouwen uitstroomconstructies en overstortconstructies.

- Aanleg straatkolken en riooldeksels.

- Aanleg van een nieuw fietspad, parkeerstroken en voetpaden.

- Aanleg van de volledig nieuwe wegenis (onder fundering, fundering, verharding).

- Aanleg van de halte-infrastructuur voor bussen (halteren op de rijbaan).

- Plaatsen, onderhouden en wegnemen van de nodige werf- en omleidingssignalisatie.

- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Infosessie voor de start van de werken

Van zodra er meer details bekend zijn over planning en timing, worden betrokken bewoners uitgenodigd op een infosessie. Tijdens dit infomoment komen zowel de nutswerken als de eigenlijke herinrichting uitvoerig aan bod. Een uitnodiging hiervoor volgt na nieuwjaar.

Zit je ondertussen nog met vragen? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be 

 

Inschrijven op de nieuwsbrief kan via de website van het agentschap, ga naar de inschrijvingsmodule


AANVERWANTE INFO


Zoeken