Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Nieuws / Nieuwsoverzicht / Archief/oude en vervallen berichten / Openbaar onderzoek omgevingsvergunning N111 fase 2

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning N111 fase 2

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Wegen en Verkeer Antwerpen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de Provincie Antwerpen.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018042296

Referentie gemeente: 2018/00110

Projectnaam omgevingsloket: STABROEK: N111 fase 2

Ligging: 1ste Afdeling, sectie B,C, E, openbaar domein

 

Het bestuur van Stabroek deelt mee dat door Wegen Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 te 2018 Antwerpen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij de Provincie Antwerpen.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging: 1ste Afdeling, sectie B, C, E, perceel 000000 openbaar domein

 

Het betreft een aanvraag tot Stabroek: n111 aanleg fase 2.(van Grote Molenweg tot oprittencomplex A12)

 

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 3.4.2°, 53.2.2°b)2°, 61.2.1°

 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/07/2018 tot en met 15/08/2018.

 

Reden openbaar onderzoek: aanleg wegenis N111 fase 2

 

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 15/08/2018, worden ingekeken via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de gemeente .

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente .


AANVERWANTE INFO


Zoeken