Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Stormschade

De storm van zondag 10 maart heeft op verscheidene plaatsen in onze gemeente en in de rest van Vlaanderen ernstige schade veroorzaakt. De Vlaamse regering heeft de erkenning van een algemene ramp opgestart.

Uw brandpolis en je verzekeraar blijven het eerste aanspreekpunt. De tussenkomst van de Vlaamse overheid via het rampenfonds is immers voorbehouden – indien de storm erkend zal worden - voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis ‘eenvoudige risico’s’.

 

De Vlaamse regering heeft de erkenningsprocedure opgestart. Pas na een eventuele erkenning van een gemeente kunnen haar inwoners een aanvraag voor tussenkomst bij het Vlaams Rampenfonds indienen.Getroffenen doen er op dit moment goed aan om volgend initiatief te nemen:

- Contact opnemen met de gemeente. Meld je aan door een mail te sturen naar gemeente@stabroek.be (vermeld naam en adres + omvang schade) of neem telefonisch contact tel 03 210 11 60. Hiermee kunnen de omvang van de schade in onze gemeente vaststellen.

- Je eerste aanspreekpunt blijft echter je verzekeraar van de brand- of autopolis. Indien uw verzekering de schade niet dekt, vraag dan aan je verzekeraar een attest van niet-tussenkomst. Ook dit attest is bij te houden voor een eventuele latere aanvraag voor een tussenkomst van het rampenfonds.

- Start alvast zelf om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen om achteraf de schade aan te tonen (foto’s, interventieverslagen brandweer, politie, facturen herstelling,… ). Je moet uiteraard niet wachten met het uitvoeren van de noodzakelijke herstellingen.

 

Deze documentatie is van belang als de Vlaamse regering over zal gaan tot erkenning van deze storm als algemene ramp. Als de erkenning er komt, communiceren we dit op onze website of infoblad. Je mag altijd informeren naar een stand van zaken.

 

Het verdere verloop kan je volgen op de webpagina van het rampenfonds alsook bijkomende informatie is hier beschikbaar. Ga naar de webpagina van het Vlaams rampenfonds


AANVERWANTE INFO


Zoeken